SRP om Orkanen Katrina i Samfundsfag og Naturgeografi

SRP om Orkanen Katrina i Samfundsfag og Naturgeografi

Studieretningsprojekt (SRP) i Naturgeografi B og Samfundsfag A, og i opgaven går jeg i dybden, både med naturgeografisk og samfundsfaglig vinkel, på orkanen Katrinas. I samfundsfag fokuserer jeg på konsekvenserne af Orkanen Katrina, og de politiske tiltag man foretog før og efter orkanen.

Elevens kommentar

Vedlagt er komplet litteraturliste og bilag.
Jeg burde være gået mere i dybden i analyserne (fortalt til mig efterfølgende).

Studienets kommentar

Opgaven er ikke god. Den er alt for redegørende og mangler fuldstændig et diskuterende afsnit. Problemformuleringen taler om en "vurdering af de politiske handlinger", men det er meget abstrakt. Hvad menes der egentlig med det?
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
1. INDLEDNING 4
2. ORKANEN KATRINA 5
2.2 KATRINAS VEJ 5
2.3 KATRINAS FØDSEL OG UDVIKLING 6
2.4 ORKANFORSVAR 8
3. KONSEKVENSERNE 10
3.2 DE POLITISKE KONSEKVENSER 10
3.3 DE SOCIALE KONSEKVENSER 12
3.4 DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 14
4. INSTITUTIONERNES ARBEJDE FØR OG EFTER 17
4.2 FØR 17
4.3 EFTER 20
5. KONKLUSION Og PERSPEKTIVERING 22
6. LITTERATURLISTE 24
6.2 BØGER: 24
6.3 AVISARTIKLER: 24
6.4 INTERNET: 24
7. BILAG 27
7.2 BILAG 1 – statistik over kriminalitet i 2006 sammenlignet med 2005 27
7.3 BILAG 2 – statistik over kriminalitet i 2007 sammenlignet med 2006 28
7.4 BILAG 3 – Tabel over USA’s BNP vækst før og efter Katrina i kvartaler 29
7.5 BILAG 4 – Prognose for år 2005 og august 2005 29

Uddrag

"1. INDLEDNING
I 2005 hærgede orkanen Katrina den amerikanske delstat Louisiana og er senere blevet betragtet som en af de værste katastrofer i USA’s historie, da den lagde op mod 80% af New Orleans under vand, og dræbte 1836 mennesker. Orkanen Katrina har kostet 75 milliarder i materiel skade, og man regner med, at dette beløb vil fordobles til 150 milliarder. National Geographics skrev i 2004, altså et år inden Katrina, en artikel som forudsagde katastrofen. Uddrag fra artiklen:

”Katastrofen har dog ikke fundet sted endnu. Men dommedagsscenariet er ikke utænkeligt. Den amerikanske katastrofestyrelse har en orkankatastrofe i New Orleans på listen over de mest aktuelle trusler.

På linje med jordskælv i Californien eller et terrorangreb i New York.”

Denne opgave vil indeholde en naturgeografisk vinkel redegøre for orkanen Katrinas opståen og udvikling, samt en kort diskussion af mulige grunde til oversvømmelserne i New Orleans.

Endvidere vil den med en samfundsfaglig vinkel undersøge og diskutere Katrinas politiske, økonomiske og sociale konsekvenser, samt en vurdering af de politiske handlinger før og efter katastrofen.

Ved brug af en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, vil opgaven undersøge de menneskelige, politiske og de økonomiske aspekter af denne katastrofe."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Orkanen Katrina i Samfundsfag og Naturgeografi

[9]
Bedømmelser
 • 25-05-2011
  Glimrende analyse og sammenligning af det Økonomiske, Politiske og Sociale konsekvenser
 • 17-03-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave - kunne godt bruge nogle kommentarer fra lærerne/censor.
 • 09-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave! Både skriftligt og fagligt
 • 17-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Kan sagtens anbefales :) tak for det.

Materialer relateret til SRP om Orkanen Katrina i Samfundsfag og Naturgeografi.