SRO om Hurricane Katrina | Engelsk A og Naturgeografi B

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Naturgeografi B)
 • 7
 • 11
 • 3454
 • PDF

SRO om Hurricane Katrina | Engelsk A og Naturgeografi B

SRO i Engelsk A og Naturgeografi B om orkanen Katrina, som hærgede New Orleans.

Opgaven indeholder en gennemgang af, hvordan en orkan dannes og herunder også, hvordan Katrinas bane mod New Orleans forløb. Ud fra visuelt materiale og artikler, vil konsekvenser hun forårsagede for befolkningen blive analyseret og til slut, vil der blive kigget på, hvordan journalister ud fra selvvalgte artikler, formår at få deres synspunkter og holdninger frem i disse.

Opgaveformuleringen:
Hurricane Katrina - årsager og konsekvenser samt mediernes dækning af episoden.

- Redegør for dannelsen af en orkan, herunder Katrinas bane mod New Orleans kyst ved brug af satellitbilleder eller andet visuelt materiale.
- Analyser herunder konsekvenser Hurricane Katrina har haft på befolkningen.
- Diskuter ved hjælp af et antal selvvalgte artikler, journalisternes budskab, samt hvordan de argumenterer for deres synspunkter i artiklerne.

Studienets kommentar

Karakter 7.

Abstract er på 7. kl niveau engelsk.

Generelt for mange sproglige fejl og uafsluttede sætninger. Det trækker ned.

Indledningen kredser ikke nok ind mod hvad det centrale i opgaven er.

Brug ikke spørgsmålene fra problemformuleringen som overskrifter.

Der er ikke tilstrækkelig struktur i besvarelsen - fx bliver diskussionsspørgsmålet delvis besvaret under analysen.

NB. Dette er en svær problemformulering at lave en god opgave ud fra, da selve problemformuleringen er ekstremt søgt. Der er ikke rigtig nogen sammenhæng mellem hvad journalisternes budskab er og hvad opgaven ellers handler om. Der er tydeligt tale om en to-fags lappeløsning.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegør for dannelsen af en orkan, herunder Katrinas bane mod New Orleans ved brug af satellitbilleder eller andet visuelt materiale 4
Dannelse af en orkan 4
Katrinas bane mod New Orleans 5
Delkonklusion 7
Analyser ødelæggelser forårsaget af Katrina ved brug af satellitbilleder og artikler, herunder konsekvenserne Hurricane Katrina har haft på befolkningen 7
Delkonklusion 9
Diskuter ved hjælp af et antal selvvalgte artikler, journalisternes budskab, samt hvordan de argumenterer for deres synspunkter i artiklerne 9
Delkonklusion 11
Hovedkonklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Den 23. august 2005 sendte Bahamas et stormvarsel ud. Blot to dage efter, ramte stormen det sydlige Florida, hvorefter den bevægede sig ud i den Mexicanske Golf. Her opgraderet den sig til en orkan og blev nu tildelt navnet Katrina. Katrina skulle snart vise sig, at være en af de største naturkatastrofer i USA's historie. Den 29. august gik hun i land ved Louisianas kyst ved New Orleans, hvor hun raserede og medførte, at diger som skulle holde vandet tilbage fra omkringliggende søer, bristede og oversvømmede 80 % af byen.
Hun skyldtes en forstyrrelse af tordenvejr og det varme vand fra den Mexicanske Golf, gjorde det muligt for hende at udvikle sig. Opgavens indhold vil derfor være en gennemgang af, hvordan en orkan dannes og herunder også, hvordan Katrinas bane mod New Orleans forløb. Ud fra visuelt materiale og artikler, vil konsekvenser hun forårsagede for befolkningen blive analyseret og til slut, vil der blive kigget på, hvordan journalister ud fra selvvalgte artikler, formår at få deres synspunkter og holdninger frem i disse.

Redegør for dannelsen af en orkan, herunder Katrinas bane mod New Or-leans ved brug af satellitbilleder eller andet visuelt materiale

Dannelse af en orkan
En orkan er et stort lavtryk. For at en tropisk orkan kan dannes, er det nødvendigt, at havvandet er omkring 26-27 grader . Den vigtigste energikilde for dannelse af en tropisk orkan er fordampning fra havoverfladen. Energien tilføres via frigørelse af varmen, som kommer ved dannelse af en sky. Livsgrundlaget for en orkan er derfor vanddamp. En anden altafgørende faktor for dannelse af en tropisk orkan er corioliskraften. Cykloner dannes da corioliskraften afbøjer vinde, så de ikke kan nå ind til lavtrykscentrummet og udfylde dette. Corioliskraften forudsætter, at man er over vand, da gnidningsmodstanden her er lav og det er samtidig ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Hurricane Katrina | Engelsk A og Naturgeografi B

[8]
Bedømmelser
 • 02-02-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Utroligt dårligt engelsk i abstracten, dette er dog ikke et problem for mig da jeg ikke skal bruge indholdet af rapporten til noget. Desuden siger der også en del om forfatteren når Wikipedia ligger på litteraturlisten..
 • 09-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Første del omkring orkaner er fint beskrevet- brugbar og er stillet overskueligt op! men generelt er opgaven ikke særlig dyb, og sidste del af opgaven er sprogligt dårligt formuleret.
 • 31-01-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  super lækker og god opgave
 • 08-04-2012
  virkelig god opgave.

Materialer relateret til SRO om Hurricane Katrina | Engelsk A og Naturgeografi B.