SRP: De Sortes Borgeres Rettigheder i USA i Historie og Engelsk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

SRP: De Sortes Borgeres Rettigheder i USA i Historie og Engelsk

SRP Opgave som omhandler "De Sortes Kamp for Borgerrettigheder i USA" med fokus på 50'erne, 60'erne og det nutidige amerikanske samfund.

I opgaven indgår en redegørelse for udvikling som borgerrettighederne for sorte har gennemgået i årene. Herefter følger en karakteristik af samtidens syn på de sortes borgerrettigheder, bl.a. med en gennemgang af "I have a Dream" af Martin Luther King, og en tale af Ku Klux Klans daværende leder, Dr. E. P. Pruitt.

Derefter gives en karakteristik af udviklingen i de sortes levevilkår, og slutteligt et syn på effekten af borgerrettighedskampen, bl.a. med perspektivering til Barack Obamas position som den første afroamerikanske præsident.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
De sorte borgerrettigheders udvikling
Slaveriet som baggrund for kampen
Integrationsstrategier
Borgerrettighedsbevægelsens største sejre
Samtidens syn på de sortes borgerrettigheder
Martin Luther King's "I have a dream"
Ku Klux Klans daværende leders syn på sorte
John F. Kennedys "Civil Right Adress"
Udviklingen inde for de sortes levevilkår
Diskrimination, fattigdom og ghettodannelser
Situationen i dag
Effekten af borgerrettighedskampen
Orkanen Katrina og dens råb om ulighed
Den første sorte præsident
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

"... Men hvordan har udviklingen i rettighederne præget de sortes levevilkår i dag? Havde bevægelsen overhovedet en effekt på sin eftertid i slutningen af 60'erne? Og kan effekten ses i det nutidige amerikanske samfund? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang af de sortes kamp for borgerrettigheder med fokus på 50'erne og 60'erne vil tjene det formål at kunne belyse effekten af kampen i dag.

Samtidig vil der i følgende opgave analyseres forskellige historiske synspunkter på sortes rettigheder. Martin Luther King var den ledende figur inde for borgerretsbevægelsen og derfor essentiel at inddrage.

KKK's daværende leder Dr. E. P. Pruitt stod for, at den sorte befolkning ikke skulle være på niveau med den hvide og vil inddrages for at belyse kontrasten imellem yderpunkterne i denne konflikt.

Derefter vil de sortes levevilkår undersøges fra 1950'erne og frem til i dag, hvorefter man på baggrund af denne udvikling vil give en vurdering af, om borgerrettighedskampen har haft en effekt på det amerikanske samfund i dag."... Læs mere

SRP: De Sortes Borgeres Rettigheder i USA i Historie og Engelsk

[25]
Bedømmelser
 • 29-03-2012
  Rigtig godt opgave. Der mangler ikke noget der!
 • 08-09-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Det bedste jeg har hentet herinde! Fantastisk til inspiration
 • 18-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Velskrevet og godt overblik af det hele. Jeg bukker og najer.
 • 14-03-2016
  Pisse god opgave Sådan