SRP: De sortes borgeres rettigheder i USA i Historie og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 32
 • 10362
 • PDF

SRP: De sortes borgeres rettigheder i USA i Historie og Engelsk

SRP som omhandler "De Sortes Kamp for Borgerrettigheder i USA" med fokus på 50'erne, 60'erne og det nutidige amerikanske samfund.

I opgaven indgår en redegørelse for udvikling som borgerrettighederne for sorte har gennemgået i årene. Herefter følger en karakteristik af samtidens syn på de sortes borgerrettigheder, bl.a. med en gennemgang af "I have a Dream" af Martin Luther King, og en tale af Ku Klux Klans daværende leder, Dr. E. P. Pruitt fra 1954:
Grand Dragon of the Federated Klans of Alabama.

Derefter gives en karakteristik af udviklingen i de sortes levevilkår, og slutteligt et syn på effekten af borgerrettighedskampen, bl.a. med perspektivering til Barack Obamas position som den første afroamerikanske præsident.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
De sorte borgerrettigheders udvikling
Slaveriet som baggrund for kampen
Integrationsstrategier
Borgerrettighedsbevægelsens største sejre
Samtidens syn på de sortes borgerrettigheder
Martin Luther King's "I have a dream"
Ku Klux Klans daværende leders syn på sorte
John F. Kennedys "Civil Right Adress"
Udviklingen inde for de sortes levevilkår
Diskrimination, fattigdom og ghettodannelser
Situationen i dag
Effekten af borgerrettighedskampen
Orkanen Katrina og dens råb om ulighed
Den første sorte præsident
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Lige siden starten af 1600-tallet har der været import af sorte slaver til Amerika. Disse mennesker er forfædre til de sorte amerikanere, som op gennem 1900-tallet gik sammen og stiftede forskellige organisationer, som alle gik under fællesbetegnelsen ”borgerretsbevægelsen”. Et opgør med disse manglende borgerrettigheder blandt sorte skulle altså præge hele det 20. århundrede. Det skulle derfor vise sig, at borgerretsbevægelsen med Martin Luther King i spidsen skulle få sine største sejre i kampen for borgerrettigheder i 50'erne og 60'erne.

Men hvordan har udviklingen i rettighederne præget de sortes levevilkår i dag? Havde bevægelsen overhovedet en effekt på sin eftertid i slutningen af 60'erne? Og kan effekten ses i det nutidige amerikanske samfund? Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang af de sortes kamp for borgerrettigheder med fokus på 50'erne og 60'erne vil tjene det formål at kunne belyse effekten af kampen i dag.

Samtidig vil der i følgende opgave analyseres forskellige historiske synspunkter på sortes rettigheder. Martin Luther King var den ledende figur inde for borgerretsbevægelsen og derfor essentiel at inddrage. KKK's daværende leder Dr. E. P. Pruitt stod for, at den sorte befolkning ikke skulle være på niveau med den hvide og vil inddrages for at belyse kontrasten imellem yderpunkterne i denne konflikt. Derefter vil de sortes levevilkår undersøges fra 1950'erne og frem til i dag, hvorefter man på baggrund af denne udvikling vil give en vurdering af, om borgerrettighedskampen har haft en effekt på det amerikanske samfund i dag.

De sortes borgerrettigheders udvikling
Borgerrettigheder er som udgangspunkt rettigheder, som gælder for alle borgere i et samfund og er til stede, fordi man anses som en civil borger. De mest basale borgerrettigheder er retten til privat ejendomsret, ytringsfrihed, retten til at stemme og lige ret til erhverv i samfundet. Det var altså manglen på disse, som førte til borgerretsbevægelsen, idet de sorte helt op til midten af 1960'erne ikke var i reel besiddelse af disse. Jeg vil i de følgende afsnit give en redegørelse af udviklingen inde for de sortes borgerrettigheder... Køb adgang for at læse mere

SRP: De sortes borgeres rettigheder i USA i Historie og Engelsk

[25]
Bedømmelser
 • 28-01-2013
  Brugte denne opgave under min egen srp-skrivning til at hente inspiration til hvilket stof at undersøge og skrive om.
 • 28-11-2013
  ok - nogle steder lidt tyndt i indholdet. Nogle gode antagelser især i forhold til Martin L. King
 • 18-12-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Velskrevet og godt overblik af det hele. Jeg bukker og najer.
 • 14-03-2016
  Pisse god opgave Sådan