SRP om oprettelsen af staten Israel i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 28
 • 9405
 • PDF

SRP om oprettelsen af staten Israel i Samfundsfag og Historie

Studieretningsprojekt (SRP) om Israel, skrevet i Historie A og Samfundsfag A.

SRP'et indeholder en redegørelse for de politiske og socio-økonomiske forhold, der lå til grund for FN's delingsplan i Palæstina 1947, og herefter følger en analyse af det internationale samfunds rolle i og motiver bag politikken i Palæstina.

Til sidst en diskussion og vurdering af konsekvenserne lokalt og regionalt af udråbelsen af den Israelske stat i maj 1948.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 4
Indledning: 6
1. Redegørelse for de politiske og socio-økonomiske forhold, der lå til grund for FN's delingsplan i Palæstina i 1947: 7
1.1 Langvarig konflikt – et land, to folk 7
1.2 Palæstina under 1. verdenskrig 7
1.3 Balfour-erklæring og det britiske mandat 8
1.4 Udviklingen ind til 2. verdenskrig 10
1.5 Stormagtspolitikken under 2. verdenskrig 11
1.6 FN's delingsplan i Palæstina 1947 12
2. Analyse af det internationale samfunds rolle i og motiver bag politikken i Palæstina i perioden fra 1. Verdenskrig til 1948: 14
2.1 Det internationale samfund 14
2.2 Det internationale samfunds rolle i og motiver bag politikken i Palæstina 14
2.3 Englands rolle i det internationale samfund 15
2.4 Kildeanalyse af ”Weizmann om Balfour-erklæringen” 16
2.5 Fra et multipolært til bipolært system 17
2.6 Idealisme og realisme 17
2.7 Folkeforbundet og senere FN 20
2.8 Kildeanalyse af FN´s planer i Israel efter oprettelsen 20
2.9 FN's rolle 21
3. Diskussion og vurdering af konsekvenserne lokalt og regionalt efter udråbelsen af den Israelske stat i maj 1948: 22
3.1 Konsekvenser i form af konflikter 22
3.2 Flygtninge 23
3.3 Geografiske konsekvenser 24
3.4 Terror og militær reaktion 25
3.5 Konsekvenser i dag mellem jøder og palæstinenser 25
3.6 Konsekvenserne set fra et realistisk og idealistisk syn 27
Konklusion: 27
Litteraturliste: 28

Uddrag

Indledning:
I dette projekt vil der være en redegørelse for de sociale, økonomiske og ikke mindst de politiske forhold, som lå til grund for FN's delingsplan i Palæstina 1947. Jeg har valgt at begynde min redegørelse fra 1. verdenskrig og fortsætter den med de efterfølgende konflikter mellem stormagterne om Palæstina, som ligger til grund for FN's delingsplan.

Dette endte med Englands svækkelse og FN's gennemførelse af en delingsplan i Palæstina i 1947. Herefter vil der være en analyse af det internationale samfunds rolle i og motiver bag politikken i Palæstina i perioden fra 1. verdenskrig til 1948.

Dette vil blive belyst med realisme- og idealisme teorierne. Jeg vil desuden se på verdens forandring fra multipolært til bipolært system og konsekvenserne heraf for Palæstina. I analysen vil der blive set nærmere på, hvad det internationale samfund er for en størrelse, og på de forskellige aktører, som handler, deres betydning og motiver bag deres politik i Palæstina.

Dette indebærer en analyse af stormagten Englands rolle som hegemon og derefter af FN's rolle, hvor der vil blive set på deres helt modsatte motiver bag den gennemførte politik. For at komme i dybden med det, vil jeg lave kildeanalyse på to meget forskellige kilder, hvor den ene omfatter en tale af Weizmann om Balfour-erklæringen, som fortæller os om Balfour-erklæringens betydning for jøderne og deres syn på Englands rolle.

Den viser, at jøderne ikke kan se, hvilke motiver der i virkeligheden ligger til grund for Englands politik. Den anden kilde er i modsætningen til den første mere objektiv og fra FN's generalforsamling maj 1948. Den beretter om FN´s planer i Israel efter oprettelsen, hvordan de vil holde ro og orden i landet. Til sidst vil der blive givet en diskussion og vurdering af konsekvenserne lokalt og regionalt af udråbelsen af den israelske stat i maj 1948.

Der vil blive diskuteret og vurderet på konsekvenserne, som er sket i form spændinger, voldelige konflikter og terrorhandlinger, hvilket har præget hverdagen i Israel lige siden 1948. Israels eksistens, det palæstinensiske flygtningeproblem og Israels besættelse af arabiske landområder er også blot nogle af de faktorer, som har været klare og problematiske konsekvenser efter oprettelsen af Israel, og disse vil også blive diskuteret og vurderet.

Derudover vil der blive set på befolkningsudvikling og den geografiske udvikling. Alle disse konsekvenser har medført konflikter i landet både lokalt og regionalt og mellem jøder og palæstinenserne og nabolandene, som har bevirket, at der endnu ikke er blevet fred i Israel... Køb adgang for at læse mere

SRP om oprettelsen af staten Israel i Samfundsfag og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 14-06-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god opgave til inspiration
 • 24-05-2012
  God opgave til inspiration