Olie i Nordsøen - Rapport i Naturgeografi

 • STX 3.g
 • Naturgeografi B
 • 7
 • 5
 • 1773
 • PDF

Olie i Nordsøen - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om olie i Nordsøen. Vi svarer på spørgsmålene nedenunder om Nordsøoliens udvinding og betydning.

Lærers kommentar

Du har mange gode elementer i din besvarelse – især i første del. Du viser en fin forståelse, og du har nogle gode redegørelser, hvor du viser, du har arbejdet seriøst med opgaven. Her får du nogle vigtige og relevante aspekter med.
I den sidste del (måske pga. tidspres) kommer du ikke helt så godt omkring problemstillingerne. Du har fat i nogle centrale dele – mens andre ikke kommer med. F.eks.får du ikke udnyttet bilagsmaterialet mht. de økonomiske aspekter: statens indtjening, handelsbalance, selvforsyning mm.

7 / Poul

Lærers kommentarer og rettelser står løbende i opgaven.

Indhold

Opgave 1: Hvornår og hvordan er olien fra de danske oliefelter i Nordsøen dannet?
Opgave 2: Med Gormfeltet som eksempel skal du beskrive nogle af de geologiske forhold der gør, at man har kunnet finde olie netop her. Forklar hvilke metoder man benytter for at efterforske oliefelter (brug evt. materiale fra foredraget på Geologisk Institut)
Opgave 3 og 4: Forklar hvordan (hvilke metoder) man kan forøge olieproduktionen. Og giv en vurdering af de fremtidige produktionsmuligheder fra såvel Gormfeltet som fra Nordsøen.
Opgave 5: Vurder Nordsø-oliens fremtidige betydning for Danmark – herunder de økonomiske aspekter. Inddrag klimakommissionens anbefalinger.

Uddrag

Olien i Nordsøen er dannet i Juratiden, som foregik for 175 mio. år siden. Olien er sammen med gas dannet ved omdannelse af organisk materiale gennem mange millioner år. Disse to materialer kaldes ved en samlet betegnelse kulbrinter.

Omdannelsen foregår ved at aflejret organisk materiale, som plankton, falder til havets bund. Her skal vandet være iltfattigt, for at der ikke sker en forrådnelse eller en nedbrydelse af det organiske materiale. Det organiske materiale bevares ved, at der er aflejret andre lag ovenpå dem. Herefter vil det organiske materiale begraves under andre sedimenter. Lagene af de andre sedimenter vil presse på det nederste lag, og det vil synke dybere og dybere ned i jorden. Man har nu en kildebjergart. Jo dybere ned i jorden det organiske materiale kommer, jo varmere bliver det. Når det organiske materiale når 3 kilometers dybde, vil der være ca 120 grader varmt... Køb adgang for at læse mere

Olie i Nordsøen - Rapport i Naturgeografi

[6]
Bedømmelser
 • 27-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave, kommentarer fra lærer er meget brugebare.
 • 28-02-2014
  Opgaven er fin, men der mangler en del.
 • 03-10-2014
  God opgave. Meget brugbar
 • 30-04-2014
  Ikke karakteren værd..