Opgave om olie i Naturgeografi B

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 5
  • 1194
  • PDF

Rapport: Opgave om olie i Naturgeografi B

Her ser du en opgave i Naturgeorgrafi B, der handler om olie. Opgaven indeholder en redegørelse for, hvordan aktive kulbrinter udvikles samt for hvordan man finder og udvinder olie.

Indhold

1. Lav en reaktionskæde fra solens indstråling, hvori der skal indgå alle faktorer og parametre til dannelsen af fossilt brændsel og
Opstil betingelserne for udviklingen fra dannelsen af C6H12O6 og til COx (aktive kulbrinter)
2. Hvorledes finder man olie?
3. Hvorledes udvinder man olie?
4. Hvor lang tid mere giver udvindingen af olie på Grønland inden ressourcerne slipper op?
5. Overvej hvor problemer ved hele olieeventyret er størst: på natursiden eller samfundssiden?

Uddrag

De fossile brændsler som vi bruger nu (kul, olie, naturgas) er dannet ved nedbrydning af dyr og planter, som for flere millioner år siden udnyttede solen som energikilde. Derfor kommer næsten al energi som følge af fotosyntesen, som derfor senere hen forbruges ved respiration.
Dvs. Planten vokser op(fotosyntese), på et tidspunkt vil planten dø og gå i forrådnelse(respiration). Under respirationen vil planten blive begravet af yngre aflejringer. Temperaturen stiger med dybden under jordens overflade(1 grad pr. 100 meter) dette vil skabe en stigende temperatur og dermed et stigende tryk. Under processen vil det organiske materiale blive omdannet til kulbrinter mm. Omdannelsen sker ved ca. 60 grader (dybde på ca. 2 km) ved ca. 700 grader (200km) vil processen formegentlig være afsluttet. Hele denne proces tager ca. 200 mio. år... Køb adgang for at læse mere

Opgave om olie i Naturgeografi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.