SRP om olie som begrænset ressource i Naturgeografi B og Matematik A

  • STX 3.g
  • SRP (Naturgeografi B, Matematik A)
  • 10
  • 31
  • 6641
  • PDF

SRP om olie som begrænset ressource i Naturgeografi B og Matematik A

Studieretningsprojekt (SRP) om olie som en begrænset ressource skrevet i fagene i Naturgeografi B og Matematik A

Opgaveformulering

Foretag en geofaglig behandling af emnet olie.

Der ønskes en redegørelse for den matematiske teori bag Hubbert’s Peak. Redegørelsen skal indeholde en behandling af den logistiske differentialligning og teorien bag lineær regression.

Relevante dele af den matematiske teori ønskes anvendt på autentiske data fra olieindustrien.

Diskuter, hvorvidt der vil være olie nok i fremtiden. I diskussionen skal inddrages udvalgte lande/regioner som konkrete eksempler.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Geofaglig behandling af Olie 3
Olie dannelse 4
Reserver 7
Skifergas 8
Hubbert's Peak 9
Matematik 11
Kvadratsummer 11
Mindste kvadraters metode 12
Differentialligninger 16
Stamfunktioner. 16
Separation 16
Den logistiske ligning 18
Beviserne og Hubbert's metoder 20
Er der olie nok? 25
Konklusion: 29
Litteraturliste 31
Bilag 32
Bilag 1 32
Bliag2 33
Bilag 3 33
Bliag 4 33

Uddrag

Indledning

I denne opgave bliver der præsenterer en geofaglig behandling af emnet olie, hvor i der indgår, hvilken rolle spiller olien for os i dag. Hvordan dannelsen af olie undergrunden forgår og hvor olien befinder sig i undergrunden i de forskellige bjergarter, hvorfor nogle elementer der skal til, før der kan findes olie i undergrunden og er der kommet nye teknologier til, der har gjort olien er nemmer at indvinde, eller har man opdaget en ny energikilde, alle disse elementer har indflydelse på, hvor meget olie der kan indvindes. Der vil også være en redegørelse, af den matematiske teori bag Hubbert's Peak. Redegørelsen vil indeholde en behandling af lineær regression og den logistiske differentialligning teori og teorien bag Hubbert's ligning, ud fra teorien vil den blive anvendt på autentiske date fra olieindustrien i U.S. I diskussionen vil der bliver diskuteret, om der vil være nok olie i fremtiden, der vil blive inddraget noget fra den geofaglige behandling og Hubbert's matematik for U.S, derved vil jeg inddrage grafer for U.S olie produktionen og om der er nye energikilder der kan overtage oliens forbrug, eller de nye energikilder er med til, at hjælpe med at sænke olie forbruget i verden.

Geofaglig behandling af Olie

Olie har været og er fundamentet for vores levevilkår. Hvis vi ikke havde olie, ville vi ikke kunne leve som vi gør nu, vi ville fx ikke have biler, skibe, fly, opvarmning af hustande og kæmpe produktioner. Siden 1960'erne hvor udviklingen begyndte, steg olie forbruget merkant, der kom væsentligt flere og flere ting, der skulle bruge olie til drift. Der ved steg olie forbruget merkant, der var ikke nogen der tænke på, hvilken konsekvenser det ville have for verden, man havde ingen ide om, at en dag ville olien slippe op. Dette så folk da U.S nåede peak oil i 1971. Dette gjorde der kom oliekrise, folk indså nu, at der ikke var uanede mænger af olie i undergrunden. Fra ca. 1970-1885 var der oliekrise i verden, man sætte der ved olie forbruget ned. det ses også på nedstående figur. Hvor vi ser et faldt i olie forbruget, fra 1970, hvor efter den stiger igen, til ca. 1978 og falder igen til 1985, her har der været oliekriser der har ændret olie forbruget, da der har været mangel på olie.

I 1965, blev der brugt 30.000 olietønder pr. dag verden over. I 2005 er den på ca. 85.000 olietønder pr. dag dette er næsten en tre dobling af olieforbruget i verden.
Men før alt dette kan ske, skal der være dannet olie og vi skal have pumpet det op af undergrunde.
Olie dannelse

For at der kan dannes olie, skal der en række faktorer til, disse faktorer er alt afgørende om der kan dannes olie eller ikke, vi skal huske det tager flere millioner år før olien bliver dannet, det er derfor der kommer efterspørgsels på olie, da vi ikke selv kan lave det, selv om man forsker i om det kan lade sig gøre, har forskerne ikke knækket denne kode.
- Organisk materiale
- Aflejring under iltfire forhold (anearobt proces)
- Tid
- Temperatur
- Tryk
Alt dette skal være til sted for, at der kan dannes olie i undergrunden. Det organiske materiale er fx døde dyr og planter, for det kan dannes til olie. skal det aflejres et sted, hvor der ikke er ilt til stede ... Køb adgang for at læse mere

SRP om olie som begrænset ressource i Naturgeografi B og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om olie som begrænset ressource i Naturgeografi B og Matematik A.