Olie og gas | Naturgeografi

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 7
  • 2324
  • PDF

Rapport: Olie og gas | Naturgeografi

Her kan du se en rapport om energi, olie og gas skrevet i Naturgeografi.

Opgavens problemstilling lyder:

"Vi vil via redegørelsen af Jordens forskellige energistrømme forsøge at besvare, hvornår olien og gassen slipper op, og om vi på det tidspunkt er klar til det."

Indhold

Problemstilling
Energi
Naturlige og kunstige energistrømme
Energiforbruget i Danmark
Hvor får vi energien fra
Olie og naturgas-dannelse
Nordsøen
Efterforskning og udnyttelse
Nordsøens energiressourcer
Verdens oliereserver
Prisen på olie
Energiforbruget påvirker miljøet
Drivhuseffekten
Konklusion

Uddrag

Energi er kort sagt, det der får universet til at hænge sammen. Energi er en ressource, som aldrig vil slippe op, og der vil aldrig komme mere af det. Den mængde energi, der er i universet i dag, er præcis den samme mængde som der var for en million år siden. Når mennesker bruger energi forsvinder den ikke, men bliver omdannet til en anden energiform, som vi måske ikke kan bruge. Når man i daglig tale snakker om energiforbrug, taler man i virkeligheden om udnyttelse af energistrømme, eller når energi går fra en form til en anden. Disse energistrømme vil blive forklaret nærmere. Energi bliver traditionelt målt i SI-enheden Joule, og de fundamentale energiformer er den mekaniske, som består af kinetisk og potentiel energi, varmeenergi, elektrostatisk energi, kerneenergi og elektromagnetisk energi. Det er primært kemisk energi, der er en sammensætning af nogle af de ovennævnte energiformer, der vil være i fokus i denne opgave, da det i vores dagligdag er den type energi, der hyppigst bliver brugt... Køb adgang for at læse mere

Olie og gas | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.