Olie i kridtkerner og kulstofskredsløbet | Naturgeografi

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 10
  • 6
  • 953
  • PDF

Rapport: Olie i kridtkerner og kulstofskredsløbet | Naturgeografi

Formålet med denne rapport i Naturgeografi B er at blive klogere på hvordan man udvinder olie fra kridt.

Opgaven indeholder en beskrivelse af hvad kridt er, hvad det består af, hvor det findes og hvad alderen er samt en beskrivelse af hvad olie er, hvordan det opstår, hvad det består af og hvad det kan bruges til.

Derudover en beskrivelse af hvordan olie og kridt indgår i det globale kulstofskredsløb.

Der er i opgaven også et forsøg med olie i kridtkerner. Her bliver der kigget på hvor meget olie en kridtkerne kan indeholde. Der er detaljerede beregninger for karakteristikaet ved kridt og dets porøsitet. Endvidere er der en beregning af hvor meget olie, der er i en given kridtkerne i en bestemt volumen. Der er beregnet indvindingsprocent, som bliver holdt op imod den reelle indvindingsprocent og dette er analyseret.

Lærers kommentar

Flot opgave/rapport. Der er visse emner du går let henover, men den bygger på solid grundviden. karakter 10.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Fremgangsmåde
Resultater
- Beregning af den olieholdige kalkkerne
- Beregning af indvindingsprocenten
Diskussion og konklusion

Uddrag

Olie og kridt indgår i det vi kalder ”Kulstofs-kredsløbet”. Dette kredsløb er et globalt kredsløb, der beskriver cirkulationen af Karbon på jorden. Kridt indgår i kredsløbet, på den måde at dødt materiale synker ned på havbunden og efter mange år bliver omdannet til kridt. Ved nedbrydning af bergarter – herunder også kridt – trækkes kulstof ud af atmosfæren... Køb adgang for at læse mere

Olie i kridtkerner og kulstofskredsløbet | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.