Indvinding af Olie fra Kridt - Rapport i Naturgeografi

 • STX 3.g
 • Naturgeografi B
 • 10
 • 4
 • 1417
 • PDF

Indvinding af Olie fra Kridt - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om indvinding af olie fra kridt.

Formål
Formålet med forsøget er at finde ud hvad kridt er for en bjergart og hvordan man kan bestemme dens porøsitet og dermed den potentielle mængde olie, der kan være i kridtet. Vi vil gøre dette ved at undersøge hvor meget olie, der kan være i en bestemt mængde kridt og illustrere hvordan indvindingsmetoder med vandinjektion i kalkreservoirer i Nordsøen fungerer.

Indhold

Formål
Hypotese
Teori
- Dannelse af olie of kridt
- Olie og kridt i kulstofkredsløbet
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion og konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
Vi startede med at måle længde og diameter på kalkprøven med olie i. Herefter anbragte vi den oliemættede kridtprøve i plast-injektionssprøjte, som vi fyldte med vand til hele prøven var dækket. Mens spidsen af sprøjten vendte opad satte vi forsigtigt stemplet i og tømte sprøjten for luft inden vi satte den i et stativ... Køb adgang for at læse mere

Indvinding af Olie fra Kridt - Rapport i Naturgeografi

[22]
Bedømmelser
 • 23-05-2011
  Rigtig god, nej fantastisk rapport. Det hele står meget overskueligt opstillet, og jeg syntes ikke der mangler noget i rapporten.
 • 30-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Hjalp mig igennem, men der mangler en del, hvilket nok er grunden til, at jeg modtog 12 for min rapport :)
 • 01-06-2015
  0i+ffdi0+i0i0i0+i0i0+i0+ii0+i0+0ii+0
 • 07-02-2015
  super fin opgave. Den indeholder en god mængde information, som man let kan inspireres af selv