Olie migration | Rapport | Geografi C

  • HF 1. år
  • Geografi C
  • 10
  • 5
  • 940
  • PDF

Olie migration | Rapport | Geografi C

Rapport i Geografi C om olie migration med længere perspektivering om hvad man gør, når oliereserverne slipper op.

Formål:
At redegøre for teorien om oliedannelse og olie migration, og vise oliens migration ved simpelt eksperiment samt diskutere verden aktuelle oliereserver.

Indhold

Formål 2
Materialer 2
Fremgangsmåde og beskrivelse 2
Hypotese 2
Teorien 2
Analyse 3
Konklusion 3
Perspektivering 3

Uddrag

Migration og olie.

Fremgangsmåde og beskrivelse
Vi startede med at hælde 1 cm madolie ned i et plasticglas. Derefter hældte vi forsigtigt sand oven i olien, indtil den var helt dækket af et rent sandlag. Så hældte vi forsigtigt 3 cm vand på toppen af sandet. Vi observerede forsøget i 60 min.
...
Teorien
Olie dannes af organisk slam, fortrinsvis i form af mikroskopisk planteplankton. I det organske stof findes især Kulstof, brint og ilt samt mindre mængder af kvælstof og svovl findes også i slammet. Det er en lang proces for slammet at blive omdannet. Slammet bliver udsat for et højt tryk og høje temperature hvilket starter en kompliceret kemisk proces der frigøre ilt og brintforbindelserne.
...
Analyse
Efter det havde stået i 60 min, havde sandet dannet en bund, og der var dannet 3 mm olielag oven på vandet. Ud fra vores teori og forsøg, kan vi se at det stemmer overens, blandt andet med reservoirbjergarter, som i Danmark består af sand eller kalk.
...
Perspektivering
Olien er i dag vores ubestridt vigtigste energikilde. Olie udgør op imod 35% af det samlede energiforbrug, specielt transportsektorer har en stor andel af dette og med en fortsat stigende efterspørgsel, er det ikke uforståeligt at mange frygter for dets opslip. kritikere spekulerer hvor lang tid vores nuværende olie reserver rækker, vil efterspørgslen stige, kan teknologien følge med, men det mest uklare spørgsmål er fortsat, hvilket acceptabel alternativ drager man til når det sidste olie er sluppet op? Et kontroversielt og yderst omdiskuteret alternativ er de ukonventionelle fossile brandstoffer også refereret til som tjæresand/skifergas. Det der er med tjæresand/skifergas er de skyhøje omkostninger det medbringer at hive olien op af sandet. For det første skal hele det ... Køb adgang for at læse mere

Olie migration | Rapport | Geografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.