Modul 9 opgave sygeplejeuddannelsen

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 10
 • 17
 • 4538
 • PDF

Modul 9 opgave sygeplejeuddannelsen

Modul 9 – 5. Semester, ekstern teoretisk prøve Sygeplejeuddannelsen.

En opgave i kultur/religion.

Problemformulering
Hvilke udfordringer kan der opstå for sygeplejersken i kulturmødet med den buddhistiske patients sygdomsopfattelse? Hvordan kan sygeplejersken ud fra Madeleine Leininger's ”Sunrisemodel” imødekomme den buddhistiske patients anderledes sygdomsopfattelse?

Studienets kommentar

Sygeplejerskeuddannelsen 2012

Indhold

Resumé 2
Indledning 4
Problemindkredsning 4
Problemformulering 9
Begrebsafklaring 9
Kulturmødet 9
Sygdomsopfattelse 10
Sunrisemodel 10
Metode 11
Formål med undersøgelse af problemformulering 11
Baggrund for valg af teori og empiri 11
Interview 12
Tekstanalyse 13
Litteratursøgning 14
Litteraturliste 15
Bilag 17
Bilag 1. 17
Madeleine Leiningers ”Sunrisemodel” 17
Bilag 2. 18
CINAHL - Search History 18

Uddrag

Indledning

Jeg har igennem hele mit liv været rigtig glad for at rejse. Jeg har oplevet mange forskellige kulturer og religioner, og synes det er rigtig spændende at lære om andre menneskesyn. Det er på baggrund af mine oplevelser og eventyr i andre lande, at jeg fandt emnet omkring ”menneskets livsanskuelser, kulturelle og religiøse baggrund” på dette modul interessant.

Min opgave vil tage afsæt i en religionstime på sygeplejeskolen, hvor en elev fortalte omkring den buddhistiske tro. Hun fortalte os, hvad vi som sygeplejersker skal være opmærksomme på, når vi møder en patient med buddhistisk baggrund. Det jeg bed mærke i var, at hun fortalte, at buddhister ikke udtrykker stærke følelser. Når de er syge, er det ofte ikke noget, de viser. Det er en del af deres liv, som de skal igennem. Eleven påpegede i den forbindelse, at hun troede, at det kunne være svært som sygeplejerske at få indsigt i patientens holdninger, meninger og følelser omkring deres sygdom. Kommunikationen og samarbejdet mellem sygeplejersken og patienten vil derfor kunne skabe vanskeligheder.
Emnet om fremmed kultur og religion samt det eventuelle problemfelt om buddhistiske patienters sygdomsopfattelse har vækket min interesse, og jeg vil derfor undersøge motivet nærmere.

Problemindkredsning

Fremmede kultur og tværkulturel sygepleje er et meget aktuelt område. Dansk sygeplejeråd har netop lige afholdt foredrag om emnet den 28 marts 2012 i Fredericia, hvor temaet stod på ”tværkulturel sygepleje – fokus på den etniske minoritetspatient” (DSR 2012).
Flere sygeplejeteoretikere har også interesseret sig for og beskæftiget sig med emnet, bl.a. Madeleine Leininger, som har udarbejdet ”sunrisemodellen” som et redskab til at imødekomme de kulturelle udfordringer i plejen af den etniske patient, se bilag 1 (McFarland 2011, s. 440).

I dag udgør 9,8% af hele den danske befolkning indvandrer og efterkommere. Det svarer til 542.738 personer, og størstedelen kommer fra ikke-vestlige lande. Det vil dermed også sige, at de fleste kommer med en anderledes kultur- og religionsopfattelse. De seneste 30 år har der været vækst i antallet af indvandrer og efterkommere. I fremtiden forventes den samlede befolkning med ikke-vestlig oprindelse at stige fra 6,6% i 2010 til 10,2% i 2050. (Ministeriet for Flygtninge 2010, s.17-23).
På verdensplan er der ca. 376 millioner personer med buddhistisk baggrund, og det er derfor den sjette største religion i verden. (Statistik om religion). I Danmark bor der ifølge religionsårbogen ca. 20-25.000 buddhister. Antallet af registrerede buddhister i Danmark er siden 2001 steget med 60 procent. (Religionsårbogen, 2011). Med disse tal, kan vi perspektivere til sundhedsvæsenet, og der vil derfor også være en stigende patientgruppe... Køb adgang for at læse mere

Modul 9 opgave sygeplejeuddannelsen

[3]
Bedømmelser
 • 10-08-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  Det er en okay opgave, med få mangler.
 • 07-04-2013
  En fin opgave som var interessant at læse
 • 28-01-2013
  en godt opgave må jeg nok sige