Eksamensopgave modul 9 - Sygeplejerskeuddannelsen

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 12
 • 12
 • 2606
 • PDF

Eksamensopgave modul 9 - Sygeplejerskeuddannelsen

Opgaven indeholder en analyse af en videnskabelig artikel, herunder refleksioner over svagheder og styrker, videnskabsteoretisk grundlag samt refleksioner over etiske aspekter.

Eksamensopgave for modul 9 på sygeplejerskeuddannelsen (2011).

1.0 Præsentation af artikel
Artiklen Døende patienter har brug for åndelig omsorg er skrevet af udviklingssygeplejerske Rita Nielsen, og er publiceret i Sygeplejersken i 2006.
Artiklen bygger på en kvalitativ undersøgelse hvor Nielsen, igennem en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang, interviewer 12 alvorligt syge og døende mennesker (Nielsen, 2006, s. 1). Undersøgelsen omhandler patienternes åndelige dimension, om hvilke åndelige behov der opstår, og om hvordan disse behov tilgodeses. Nielsens baggrund for undersøgelsen er mange års arbejde med hospicepatienter, en master i etik og religionsfilosofi, med speciale i åndelig omsorg mm.

Lærers kommentar

Der var ingen feedback på opgaven andet end karakteren.

Indhold

1.0 Præsentation af artikel s. 2
1.1 Undersøgelsens relevans for klinisk sygeplejepraksis . s. 2

2.0 Kritisk vurdering af artiklen s. 3
2.1 Refleksioner over svagheder og styrker s. 3
2.2 Refleksioner over videnskabsteoretisk grundlag . s. 7
2.3 Refleksioner over etiske aspekter s. 7

3.0 Artiklens bidrag til klinisk sygeplejepraksis . s. 8

4.0 Litteraturliste . s. 8

Uddrag

1.1 Undersøgelsens relevans for klinisk sygeplejepraksis

En alment gældende definition af begrebet åndelig omsorg, har længe været efterspurgt (Schärfe, 2003, Det Etiske Råd, 2002), og hverken Sundhedsstyrelsen eller WHO kommer med en fast definition af begrebet.
Det Etiske Råd fremstiller det således, at definitionerne af åndelig omsorg er så snævre, at mennesket kun er et åndeligt væsen lige før det skal til at opgive ånden (Det Etiske Råd, 2002). Dette udsagn understøtter i høj grad, at der mangler viden på området, ikke mindst inden for sygeplejen. Men hvorfor er den åndelige dimension relevant for klinisk praksis?
Åndelig omsorg opfattedes tidligere som værende noget religiøs, men i dag er betegnelsen udvidet til åndelig og eksistentiel omsorg. Denne omsorg dækker både over specifik religiøs omsorg, og hensynet til eksistentielle spørgsmål og bekymringer, der kan opstå hos ethvert døende menneske (Ibid., s. 9). Udover ovenstående fremhæver Det Etiske Råd, at det anses som en grov forsømmelse af åndelig omsorg, hvis sygeplejersken ikke gør hvad der står i hendes magt for at skaffe patienten adgang dertil (Ibid., s. 34).
At kunne yde åndelige omsorg er derfor blevet en obligatorisk del af sygeplejen, idet det underlægger sig den generelle sygepleje. Mange sygeplejersker udviser dog stor usikkerhed, og savner kundskab og viden for at kunne udføre åndelig omsorg (Nielsen, 2006, s. 1).
Undersøgelsen er derfor relevant, da den giver et indblik i patienternes åndelige behov, og den giver sygeplejersken redskaber til at imødekomme disse behov... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave modul 9 - Sygeplejerskeuddannelsen

[6]
Bedømmelser
 • 12-10-2016
  Vel formuleret opgave men litteraturen er lidt forældet og opsætning meget anderledes en de krav jeg er underlagt fra min sygeplejeuddannelse
 • 03-11-2013
  det var en god gennemgående opgave der gav et godt indblik og overskulig hjælp til at forstå metode afsnittet :)
 • 10-08-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  god velformuleret opgave, var brugbart - dog forældet litteratur.
 • 02-04-2015
  Velformuleret og fin opgave til inspiration. Litteraturen er dog lidt forældet.