Patientologi | Modul 1 opgave | Sygeplejerskeuddannelsen

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 10
 • 7
 • 1109
 • PDF

Patientologi | Modul 1 opgave | Sygeplejerskeuddannelsen

Dette er en Modul 1 opgave på sygeplejerskeuddannelsen. En opgave skrevet med afsæt i et patientologisk perspektiv.

Lærers kommentar

Mundlig tilbagemelding. Rigtig god opgave.

Indhold

Indledning
Præsentation
Analyse
Tab af livsindhold
Tab af legeme
Afrunding
Referenceliste

Uddrag

Indledning
Dette er en analyse af en patientfortælling, som er bragt i familie Journalen (Andersen 2013, s.6-7). Analysen af artiklen er skrevet med afsæt i patientologiske perspektiver.
Da patienten står frem med sit fulde navn i et ugeblad, vurderes der ud fra dette, at det ikke er nødvendigt at beskytte patientens identitet som sundhedspersoner ellers er forpligtet til. Sundhedsloven kap. 9 § 40 omhandler tavshedspligt (Indenrigs- og sundhedsministeriet 2010).
Opgaven indeholder en præsentation af patienten, (Maria) en indledning og en analyse med afsæt i teorien som Loma Feigenberg har beskrevet, med begreberne tab af livsindhold og tab af legeme.
Til slut vil der være en afrunding af opgaven, hvor begrebet patientologi uddybes.

Præsentation
Artiklen handler om en kvinde, der hedder Maria.
Socialt er Maria gift, mor til to små børn og arbejder som receptionschef.
Fysisk beskrives Maria før sygdomsforløbet som sund og rask. Har cyklet til og fra arbejde, kondiløbet, samt gået igennem to normale graviditeter uden problemer.
Maria får en hjerneblødning, da hun er gravid i 32. uge med sit andet barn, hun bliver indlagt og får fortaget et akut kejsersnit, hvorefter hun straks bliver opereret i hjernen. Maria lider af fysiske mén heraf. Hun har gener med at få sine ben, arme og hænder til at lystre.
Psykisk føler Maria sig heldig, fordi hun kun har fysiske mén. Hun føler også det kan være hårdt, når folk kigger på hende når hun kommer gående, fordi hun dingler... Køb adgang for at læse mere

Patientologi | Modul 1 opgave | Sygeplejerskeuddannelsen

[4]
Bedømmelser
 • 03-08-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin inspiration og godt "førstehåndsindtryk" af modul 1, som jeg snart skal begynde på
 • 05-03-2015
  Givet af HFe-elev på 2. år
  det er en god inspiration når jeg skal op på mandag til modul 1
 • 19-10-2015
  God inspirationskilde :)
 • 01-04-2015
  Mange tak, for en super god opgave.