Opgave 32.8 | Modul A/S | Virksomhedsøkonomi A

  • HHX 3. år
  • Virksomhedsøkonomi A
  • Godkendt
  • 3
  • 691
  • PDF

Opgave 32.8 | Modul A/S | Virksomhedsøkonomi A

Besvarelse af opgave 32.8 om virksomheden Modul A/S fra kapitlet "Styring af kapacitet og andre knappe resurser" i iBogen "Virksomhedsøkonomi A - 2014" af Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup.

Opgaven findes også i Systimes opgavesamling til Virksomhedsøkonomi A2 af Bang, Frølich, Hassing, Poulsen og Størup.

Opgaverne omhandler kapacitetsstyring og har til formål at udarbejde den mest lønsomme afsætningsplan under de givne begrænsninger, hvorefter der skal udregnes et samlet dækningsbidrag for afsætningsplanen. Herudover er der beregnet lønsomhed for en række udvidelsesmuligheder og slutteligt foretages en diskussion af hvilken af disse udvidelsesmuligheder, som Modul A/S skal vælge.

Indhold

a. Udarbejd den mest lønsomme afsætningsplan for den kommende måned under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 500 timer.

b. Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan ved den begrænsede kapacitet på 500 timer.

c. Vurder, hvilken af de tre udvidelsesmuligheder, det ud fra en økonomisk betragtning er mest lønsom at gøre brug af.

d. Diskuter, hvordan MODUL A/S bør vælge at udvide kapaciteten.

Uddrag

c. For at bestemme den mest lønsomme af de tre udvidelsesmuligheder bestemmes merindtjeningen.

Ved leje af en specialmaskine kan der produceres de resterende DELTA til 75 maskintimer til en og 175 maskintimer af ALFA:
(75·300)+(175·200)=57500

Samlet merindtjening vil løbe op i 57.500 kr. Meromkostningen er 50.000 i leje for specialmaskinen, og udvidelsesmuligheden er derfor lønsom med et overskud på 7.500 kr.

For at bestemme hvorvidt muligheden for overarbejde er lønsom, sammenlignes merindtjeningen med meromkostningen pr. time. Der er mulighed for overarbejde i op til 250 timer den kommende måned mod betaling af et overtidstillæg på kr. 250 pr. maskintime.

75·(300-250)=3750

175·(200-250)=-8750... Køb adgang for at læse mere

Opgave 32.8 | Modul A/S | Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.