Modul 5 eksamen sygeplejerskeuddannelsen

  • Universitet el. Videregående 3. år
  • Andet
  • 10
  • 10
  • 2484
  • PDF

Modul 5 eksamen sygeplejerskeuddannelsen

Opgaven er en modul 5 eksamen på sygeplejerskeuddannelsen, der omhandler tværprofessionelt samarbejde. Opgaven besvarer mål og kriterier for modulbeskrivelsen ud fra en case story.

Opgaveformulering
Hvordan kan sygeplejersken i et tværprofessionelt samarbejde med en anden sundhedsperson støtte casepersonen Rita Madsen til en livsstilsændring, således at hendes situation bedres og udvikling af andre komplikationer mindskes?

Indhold

Indledning
Metode
Undersøgelse
Konklusion
Refleksion
Litteratur

Uddrag

Indledning
Dette er en opgave med fokus på det tværprofessionelle samarbejde, ud fra en case om Rita.
Rita er en dame på 55 år, der igennem de sidste tre år har tiltagende smerter i lænden, dette har bevirket at hun har nedsat mobilitet og derfor ikke kan dyrke motion. Derudover har dette været medvirkende til at hun har taget ca. 15 kg på, hvilke hun er meget ked af, Rita vejer 76 kg og er 163 cm. Smerterne er nu så tiltagende, at hun har været sygemeldt fra sit arbejde i en måned.
Rita har fået diagnosen degenerative forandringer pga. artrose i lænden, ydermere er Rita i stor risiko for at have udviklet osteoporose, og er derfor sendt til dexa-scanning.
Det er sygeplejerskens opgave i samarbejde med Rita, at prioritere hvor der skal iværksættes sygepleje. I og med Rita giver udtryk for at hun er ked af hendes vægtøgning, kan det formodes at hun har motivation for, at der bliver iværksat sygepleje på dette område.
Sygeplejersken må i dette tilfælde være i stand til at anvende et sygeplejefagligskøn, hvilke betyder en personlig vurdering, som i dette tilfælde vil være, at prioritere et sygeplejefagligt problem.
Et sygeplejefagligt skøn indebærer at sygeplejersken gennem samtale med patienten, må være, åben, lyttende og modtagende overfor patientens livssituation. Det skøn som sygeplejersken vurderer ud fra, er viden, indsigt og forståelse at den enkelte patients situation (Suhr & Winter, 2011, p. 97).
I en rapport fra vidensråd for forebyggelse viser det sig, at en tidelig indsats bestående af undervisning, vægttab og træning kan forebygge en forværring af smerterne og funktionsnedsættelse, som ellers med tiden vil ses ved artrose (Roos, et al., 2013, p. 93).
Denne rapport underbygger det sygeplejefaglige skøn, med en evidensbaseret viden. Evidens betyder belæg eller bevis (Winter & Madsen, 2011, p. 27).
Målet vil derfor i samråd med Rita være at støtte hende til et vægttab, således at Rita bliver mere mobil. Derfor vil den valgte problemformulering være, at støtte Rita Madsen til en livsstilsændring, således at hendes situation bedres og komplikationer mindskes. Dette i et tværprofessionelt samarbejde med en diætist.
Casen omhandlende Rita er fiktiv, og det er derfor ikke nødvendigt at beskytte hendes identitet, som sygeplejersken ellers er forpligtet til efter sundhedsloven. Sygeplejersken har som autoriserede sundhedsperson tavshedspligt, som er reguleret efter lovgivningen (Suhr & Winter, 2011, pp. 92-93)... Køb adgang for at læse mere

Modul 5 eksamen sygeplejerskeuddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.