SRP: Dansk og Tysk Udenrigspolitik i Samfundsfag og Tysk

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag A, Tysk fortsættersprog A)
  • 10
  • 36
  • 11000
  • PDF

SRP: Dansk og Tysk Udenrigspolitik i Samfundsfag og Tysk

SRP om Danmarks og Tysklands udenrigspolitik, hvor opgaven er skrevet i fagene Tysk fortsættersprog A og Samfundsfag A. Jeg gennemgår en række områder, såsom sikkerhedspolitiske mål og Tysklands mål i Afghanistan, og kigger generelt på hvordan disse mål opnås i Tyskland og Danmark.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning s. 3
Udenrigspolitikkens mål
Sikkerhedspolitiske mål s. 4
Udenrigsøkonomiske mål s. 4
Idépolitiske mål s. 4
Tysklands mål i Afghanistan s. 5
Den tyske debat s. 8
Tysklands kulturelle og værdimæssige særtræk s. 12
Muligheder i udenrigspolitikken s. 15
Opnåelsen af de udenrigspolitiske mål s. 18
Konklusion s. 23
Litteraturliste s. 24
Bilag 1: ”Afghanistan Unser Irrtum”
Bilag 2: ”Bundesregierung”
Bilag 3: ”Grußwort zum Tag der Deutschen Einheit 2011”
Bilag 4: Figur: „Sikkerhedsstigen“

Uddrag

"Indledning:
Emne:
Siden Berlinmurens fald d. 9. november 1989 har verden været præget af et unipolært samfund med USA som den dominerende supermagt. Men efter terrorangrebet begået af Al-Qaeda i 2001 indledte amerikanerne ”krigen mod terror” og den efterfølgende invadering af Afghanistan.

Tyskland fulgte trop på baggrund af FN og NATO's bemyndigelse og begyndte herefter samarbejdet med USA om at forhindre flere terrortrusler rettet mod den vestlige verden.

Derfor vil jeg først og fremmest analysere, hvilke sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske mål Tyskland har i Afghanistan. Det er dog langt fra alle, som deler holdningen til Tysklands deltagelse i Afghanistan, hvilket er noget af det, som jeg også vil analysere med henblik på at undersøge, hvordan indsatsen i Afghanistan diskuteres og italesættes i den tyske debat.

Tyskland har efter Berlinmurens fald også haft svært ved at finde sin rolle i det internationale samfund og har ofte knyttet sig til de internationale organisationer, hvilket krigen i Afghanistan også er et eksempel på.

Derfor indeholder opgaven en diskussion om, hvorvidt Tyskland har særlige værdimæssige og kulturelle særtræk i forbindelse med at agere i international sammenhæng. Endeligt vil jeg diskutere, om Tysklands mål kan opnås gennem den politik, de har ført og fører nu, da der er stor forskel på, fra hvilken synsvinkel man ser dette fra.

Afgrænsning og fokus:
Da det er svært at decideret fastslå, hvilke udenrigs- og sikkerhedspolitiske mål Tyskland har i Afghanistan, da disse er flygtige og i høj grad bestemmes af den nuværende situation, har jeg valgt først at redegøre for, hvilke mål, der kan ligge i udenrigspolitikken, for derefter at benytte begreberne senere i analysen.

Dernæst benyttes to artikler for at bestemme de udenrigsøkonomiske mål samt Tysklands udenrigsministeriums hjemmeside for at bestemme de idépolitiske mål.

Endvidere fokuseres der kun på to tekster, når jeg skal undersøge, hvordan indsatsen i Afghanistan italesættes og diskuteres, da de to kontrasttekster giver et mere overskueligt og bedre billede af den tyske debat – dog inddrages andre relevante artikler for både at understøtte de to primære tekster samt at give et større perspektiv på undersøgelsen."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Dansk og Tysk Udenrigspolitik i Samfundsfag og Tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.