SOP: Danish Crown - Dansk og Tysk Marked i VØ og Afsætning

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 30
 • 8101
 • PDF

SOP: Danish Crown - Dansk og Tysk Marked i VØ og Afsætning

SOP om Danish Crown, og det danske og tyske marked, skrevet med brug af Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A - i opgaven giver jeg bl.a. en analyse og karakteristik af virksomheden Danish Crown, med dertilhørende regnskabsanalyse, og derefter undersøger jeg blandt andet den nuværende og fremtidige situation for Danish Crown i forhold til strategier.

Elevens kommentar

VØ delen halter en del, denne kunne have været langt bedre.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Del 1 Indledning: 2
1.1: Introduktion: 2
1.2 Problemformulering 3
1.3 Virksomhedskarakteristik: 3
Del 2 Eksterne forhold: 4
2.1 omverdens modellen 5
2.2 Branche analyse 7
Del 3: Interne forhold: 9
3.1 værdikæde 9
3.2 Virksomhedens konkurrencemæssige fordele: 12
3.3 SWOT-analyse: 13
Del 4: Regnskabsanalyse 14
4.1: Analyse af rentabiliteten 14
Analyse af indtjeningsevnen: 16
Indekstal af forretningsområder: 17
Koncernomsætning 2009/2010: fordeling på forretningsområder 17
Analyse af kapacitetstilpasningsevnen: 18
Outsourcing: 19
Del 6: Diskussion om Danish Crowns nuværende og fremtidige vækst og konkurrencestrategier – og vurdér deres parameter Mix på det danske marked: 19
6.1 Ansoffs Vækstmatrix 19
6.2 Integration: 20
6.3 Konkurrencestrategier: 21
6.5 Diskussion: 21
6.4 Parametermix 22
Konklusion: 24
Bilag: 24
B1: Omsætning fordelt på markedet 24
B2: Folkevalgt ledelse 25
B3: noteringspris 25
B4: Resultatopgørelse og Balance 26

Uddrag

"Del 1 Indledning:
1.1: Introduktion:
Jeg har i mit studieretningsprojekt valgt at skrive i fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Min opgave vil tage udgangspunkt i virksomheden Danish Crown med særlig fokus på det danske og tyske marked, for at gøre opgaven overskuelig, vil jeg hovedsageligt beskæftiges med svinekødsdivisionen.

I løbet af de seneste år er Danish Crown's konkurrenceevne blevet væsentlig forringet i forhold til den tyske konkurrenceevne.

Denne udvikling har bl.a. resulteret i en masse fyringer på Danish Crowns arbejderpladser i Danmark, samt en outsourcing af løntunge dele af produktionen til Tyskland og Polen.

Dette har stillet Danmarks største slagteri virksomhed i en vanskellig situation for fremtiden, som har gjort at der må ændres i virksomhedens produktions setup og strategier for fremtiden, for at opretholde sin konkurrencedygtighed på det internationale marked for at sikre råvaregrundlag og dermed de danske arbejdspladser."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Danish Crown - Dansk og Tysk Marked i VØ og Afsætning

[3]
Bedømmelser
 • 14-11-2011
  jeg kunne ikke komme igang med min danish crown rapport og derfor var det dejligt at finde den på 30sider
 • 28-10-2012
  En rigtig god opgave! Hjalp meget med at komme i gang med min egen opgave. TAK!
 • 23-02-2015
  Det er en rigtig god opgave

Materialer relateret til SOP: Danish Crown - Dansk og Tysk Marked i VØ og Afsætning.