SOP: Latinamerikansk Immigration til USA i Spansk og Kultur

SOP: Latinamerikansk Immigration til USA i Spansk og Kultur

SOP om "Latinamerikansk Immigration til USA" skrevet i fagene Spansk A og Kulturforståelse B, med Spansk som hovedfag - I opgaven gør jeg først rede for immigration fra Latinamerika til USA, hvorefter jeg analyserer "Micos en el Polo", som er en novelle af Jorge Franco Ramos.

Opgaveformulering

Redegørelse for immigrationsmønstret fra Latinamerika til USA. (herunder push og pullfaktorer)
Analyse af romanuddrag og novelle på spansk.
Inddragelse af Geert Hofstedes kulturdimensioner.
Diskussion af fordele og ulemper af immigrationen.
Perspektivering til filmen "Maria llena eres de gracia"

Lærers kommentar

Tre spansklærere læste og alle vurderede den til et klart 10-tal og tæt på 12 hvis den var finpudset lidt mere.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Immigration til USA 5
Push and Pull 6
Push 6
Pull 7
Sammenfatning 7
I hvor høj grad er latinamerikanerne integreret i USA? 8
Immigranten på amerikansk jord 8
Micos en el Polo 8
Aber i nordpolen 9
Hvorfor vil de flytte til USA? 9
Hvilket kendskab havde de i forvejen til USA? 10
Hvordan klarer de sig i USA? 10
Sprogkendskab 10
Cajas de cartón 11
Familien 11
Arbejdet 12
Hvordan klarer familien sig i USA? 12
Sammenfatning af de to tekster 13
Tema 13
Delkonklusion 13
Kulturanalyse af Latinamerika og USA 13
Minoritet 13
Geert Hofstede 14
Individualisme/kollektivisme 14
Maskulinitet/feminitet 15
Magtdistance 16
Struktureringsbehov 17
Fordele og ulemper ved den latinamerikanske immigration 18
María llena eres de Gracia 18
Kriminalitet 18
Immigrationspolitik og økonomi 19
Sprog og kultur 21
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 25
Bilag 1 25
Bilag 2 25
Bilag 3 25

Uddrag

"Indledning:
Fra alle steder i verden immigrerer man til USA. Fra Europa, Asien, Mellemøsten og Sydamerika. Hvert år lukker USA dørene op for mere end 800.000 immigranter.

Dette er et meget højt tal, når man tænker på, at dette kun er de legale indvandrere. Særligt sydamerikanere har den største tendens til at immigrere til USA og er lige nu den største fremmede minoritet i landet.

Men hvorfor? Hvilke faktorer er det der har indflydelse på denne høje folkevandring fra de sydamerikanske lande? Hvad er forventnigerne og bliver de indfriet, og i så fald, i hvor høj grad? Igennem denne skriftlige opgave vil jeg forsøge at redegøre for immigrationsmønsteret mellem Latinamerika og USA.

Dernæst vil jeg analyse i hvor høj grad immigranterne er integreret, da Sydamerika gennem de sidste årtier har haft stor indflydelse på sproget og ungdomskulturen i USA.

Det er dog ikke kun indenfor sproget at den sydamerikanske befolkning har haft betydning. Specielt også inden for arbejdssektoren. Jeg vil undersøge hvordan de arbejder og hvilke type jobs der er tale om. Jeg vil efterfølgende forsøge at perspektivere til Geert Hofstedes kulturdimensioner og dermed finde ud af hvordan og hvor de kulturelle forskelle ligger.

Det siges, at når immigranterne rejser ind over grænsen, så rejser de højst sandsynligt med en forventning om hvordan det hele er i USA. De har set billeder, tv udseendelser og måske hørt fra familiemedlemmer, at USA er fantastisk.

Mange af dem bliver dog sikkert skuffet og vil løbe ind i mange problemer, som f.eks. racisme og sprogbarrierer. Jeg vil derfor med udgangspunkt i en film, slutte af med at diskutere hvori fordelene og ulemperne ligger, hvis man kigger fra både immigranternes og USA's side, hvorefter jeg vil opsummere i en konklusion og konkludere på mine resultater."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Latinamerikansk Immigration til USA i Spansk og Kultur

[16]
Bedømmelser
 • 26-12-2010
  God til inspiration. Lidt for tynd analysedel af de litterær tekster, men god til at komme i gang!!
 • 13-06-2012
  meget fin opgave, dog kunne konklusionen gødt være mere fyldestøgrende
 • 14-06-2015
  God til inspiration!
 • 05-05-2015
  Fin opgave og meget relevante ting, der tages op i forhold til emnet.