SRP om immigration og integration i USA

  • STX 3.g
  • SRP (Spansk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 26
  • 9216
  • PDF

SRP om immigration og integration i USA

SRP omhandlende immigration til USA og hvilke konsekvenser der følger. Opgaven er skrevet i Spansk A og Samfundsfag A.

I Spansk analyseres nogle interviews med spanske immigranter, der beskriver deres illegale tilværelse i USA.

I Samfundsfag ses der både på baggrunden for immigrationen, konsekvenserne ved den samt hvad der gøres for immigranterne når de ankommer til USA.

"Jeg vil vha. både kvalitativ og kvantitative metoder undersøge forskellige grunde til emigration, leveforhold for papirløse latinamerikanere i USA og til sidst se på, hvad der gøres fra både den amerikanske regering, men også fra immigranterne selv, for at få en vellykket integration".

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract. 2
Indledning. 4
1. Levevilkår i Latinamerika, som får indbyggerne til at emigrere til USA. 4
Mexico: 5
Guatemala: 7
Delkonklusion 8
2. Situationen for de papirløse ”los indocumentados” i USA. 9
El Sueño Americano 9
Tre latinamerikanere i USA 9
1. Interview – Carlos Amador 9
2. Interview – Sofia Campos. 11
3. Interview – Marco 13
Delkonklusion 15
3. USA's håndtering af den illegale immigration. 16
4. Strategi benyttet af immigranter ved integrering. 19
Konklusion. 20
Perspektivering. 21
Litteraturliste: 22

Uddrag

Indledning.

Immigrationen til USA ser ikke ud til at have nogen foreløbig ende, siden 1986 har over 26 mio. mennesker immigreret til USA . Det vil altså sige, at der hvert år er ca. 1 mio. eller godt 2800 mennesker, der hver dag krydser grænsen og immigrerer til USA.
Med dette enorme tal må man have i mente, at der her er tale om registrerede immigranter, der medregnes altså ikke de illegale indvandrere, der uomtvisteligt også krydser grænsen hver dag. Det estimeres, at der i 2006 var op mod 1,5 mio. illegale immigranter, der krydsede grænsen til USA. I dette studieretningsprojekt vil jeg prøve at belyse nogen af de forskellige sider af denne sag. Jeg vil vha. både kvalitativ og kvantitative metoder undersøge forskellige grunde til emigration, leveforhold for papirløse latinamerikanere i USA og til sidst se på, hvad der gøres fra både den amerikanske regering, men også fra immigranterne selv, for at få en vellykket integration.
1. Levevilkår i Latinamerika som får indbyggerne til at emigrere til USA.

Som det ses af bilag 1, stammer størstedelen af immigranterne , som USA hver dag tager ind over grænsen til deres land, fra Latinamerika. Her kan det aflæses at der er ca. 9 mio. flere Mexicanske immigranter (nr. 1) end indiske (nr. 1). Procentdelen af USA's immigranter, der kommer fra Latinamerika, er op mod 46% af alle immigranter til USA, altså stammer næsten halvdelen af USA's immigranter fra Latinamerika.
Dertil må man spørge sig selv, hvordan det kan være, at så mange Latinamerikanere vælger at efterlade, alt hvad der hedder hjem og familie og rejse mod et nyt land? For at besvare dette spørgsmål må man først se på hvordan situationen er i de lande disse mennesker forlader. Jeg vil undersøge hvilke levevilkår der forekommer i disse latinamerikanske lande.
For at specificere denne undersøgelse af levevilkår i Latinamerika, har jeg valgt at fokusere på de 2 lande hvorfra mange vælger at emigrere til USA. Disse lande er udvalgt ud fra en liste over antal immigranter til USA, og er henholdsvis: Mexico og Guatemala... Køb adgang for at læse mere

SRP om immigration og integration i USA

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.