SRP om Latinamerikansk Indvandring i USA i Engelsk og Spansk

 • STX 3.g
 • SRP (Spansk A, Engelsk A)
 • 12
 • 25
 • 11135
 • PDF

SRP om Latinamerikansk Indvandring i USA i Engelsk og Spansk

SRP Opgave som går i dybden med Latinamerikansk indvandring og integration i USA, med fagkombinationen Engelsk A og Spansk A.

Opgaven går således igennem en række aspekter ved den latinamerikanske indvandring til USA, bl.a. hvilke årsager der er hertil, hvilke typer indvandring der finder sted, samt hvilke konsekvenser for USA og Mexico som denne indvandring har.

Endvidere kigges der på en række kilder, både litterære og historiske, for at kunne se mexicanske indvandreres liv i USA og deres bevæggrunde.

Slutteligt fremstilles budskaberne, samt opfattelsen af mexicanere i USA, og der konkluderes på opgavens delkonklusioner.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Mexicansk indvandring i USA
2.1. Årsager til indvandring
2.2. Typer af mexicansk immigration i USA
2.3. Konsekvenser af immigration
3. Kildeanalyse
3.1. Drømmernes udstillingsvindue
3.2. Her kommer vi for at føle sult og bitterhed
Opfattelse af mexicanske indvandreres liv i USA
3.3. Vi vil have I skal vide
3.4. Bønneæder
Fremstilling af opfattelse af mexicanere i USA
3.5. Alt det en pige kunne ønske sig
3.6. Mexicansk på begge sider
3.7. I mit klasseværelse
Sammenligning af budskab
4. Mexicanske immigranters muligheder og begrænsninger i USA
5. Konklusion
6. Litteraturliste
Primær Litteratur:
Sekundær Litteratur:
Hjemmesider:
Side | 23
Bøger/Artikler:
7. Bilag 1

Uddrag

"USA er et af de lande i verden, der modtager flest immigranter. Størstedelen af disse er latinamerikanske og er i dag den næststørste etniske gruppe i USA bestående af hele 41 millioner mennesker. Mexicanerne udgør 2/3 af latinamerikanerne i USA og er dermed kernen af gruppen, og derfor også dem, som denne opgave vil fokusere på.

Dette projekt vil gå i dybden med problematikken omkring latinamerikansk indvandring i USA med fokus på landet Mexico. Den vil udføres ved brug af viden og metoder fra fagene engelsk (A-niveau) og spansk (A-niveau).

Metoden er den hermeneutiske metode, som anvendes ved analyse og fortolkning af tekster. I opgaven vil der først være en redegørelse for årsager til og følger af mexicansk migration til USA. Derefter vil der være en analyse og fortolkning af Eduardo Antonio Parras novelle El escaparate de los sueños med særlig henblik på skildringen af hovedpersonens liv i Mexico og opfattelse af USA.

Efterfølgende vil opgaven give en analyse og fortolkning af Aquí venimos a pasar hambre y amarguras af Barbara Brinson Curiel samt sammenligning af fortællerens opfattelse af de mexicanske indvandreres liv i USA med fortællerens opfattelse af El escaparate de los sueños.

Endvidere vil der gives en analyse og fortolkning af Ana Castillos digt We would like you to know og sangen Frijolero af Molotov og en sammenligning af teksternes fremstilling af opfattelsen af mexicanere i USA.

Dette projekt vil også indebære en analyse og fortolkning af uddragene fra romanen Caramelo af Sandra Cisneros Everything a Niña Could Want og Mexican on Both Sides med særlig henblik på identitet og integration.

Der vil desuden være en redegørelse for integrationsproblematikken, som portrætteres i In my Classroom af Anjela Villarreal Ratliff, og en sammenligning af budskabet i den og i de to sidstnævnte tekster.

Afslutningsvis vil projektet vurdere teksternes samlede billede af mexicanske immigranters muligheder og begrænsninger i USA.
Som udgangspunkt kan man stille det mest basale spørgsmål: hvad er årsagerne til denne immigration?"... Køb adgang for at læse mere

SRP om Latinamerikansk Indvandring i USA i Engelsk og Spansk

[22]
Bedømmelser
 • 07-01-2012
  God opgave som gav god inspiration og et godt synspunkt på emnet. Analyse og fortolkningerne af teksterne var også ganske fine. Det eneste jeg syntes der manglede var lidt historisk omkring indvandring fra mexico til USA.
 • 11-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  en super god opgave der for det første hjalp mig med at finde mit emne i SRP, og for det andet viser hvordan en sådan opgave skal skrives og hvordan man på bedst vis inddrager de to fag
 • 14-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God analyse og god struktur!
 • 15-03-2015
  Meget nyttig og brugbar analyse Hjalp virkelig mig med at komme videre med min egen opgave

Materialer relateret til SRP om Latinamerikansk Indvandring i USA i Engelsk og Spansk.