SRP om Kopper i Historie A og Biologi A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 7
  • 25
  • 9229
  • PDF

SRP om Kopper i Historie A og Biologi A

SRP om Kopper, skrevet i fagene Historie A og Biologi A, hvor jeg gennemgår sygdommens forløb og hvordan den rammer menneskene, samt hvordan vi detekterer den i dag (ELISA og PCR). Herudover kigger jeg på samfundets opbygning i tiden da kopper hærgede, og slutteligt på fremtidige konsekvenser hvis kopper brød ud igen.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Kopper – en virus 4
Hvad er en virus? 4
Sygdomsforløbet 5
Immunsystemet 5
Vaccination 6
Vaccination i Danmark 8
Samfundets opbyggelse i starten af 1800 tallet 8
Dannelsen af vaccinationskommissionen 8
Koppeepidemien i 1801 9
Almuens reaktion 10
Præster og skolelærer skulle overtaler almuen 11
Koppeepidemien i 1808 12
Fri for kopper? 14
Betydning for dansk sundhedspolitik 15
Metoder til påvisning af epidemiske virussygdomme 16
ELISA – Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 16
PCR – Polymerase Chain Reaction 18
Forebyggelse og behandling af virussygdomme 20
Skræk senarier 21
Kan kopper komme igen? 21
Terrorvåben 21
Konklusion 23
Litteraturliste 24

Uddrag

"Indledning:
Min opgave omhandler kopper. Jeg vil først kigge på biologien bag kopper, hvordan sygdommen angriber kroppen og hvordan kroppens immunforsvar reagere på dette.

I 1980 blev kopper erklæret udryddet på verdensplan af WHO. Dette kunne kun lade sig gøre fordi koppevaccinen blev opfundet i slutningen af 1700 tallet. Jeg går i min opgave ind og kigger på hvordan vaccinen blev indført i Danmark, hvilken modstand den mødte, og hvordan gennemførelsen af vaccinen kom til at påvirke den danske sundhedspolitik.

Kopper er en svær sygdom at afsløre de første 10-15 dage, da symptomerne minder meget om influenzas, jeg vil derfor gå ind og kigge på to metoder men nu til dags kunne bruge til påvisningen af kopper. Disse to metoder er ELISA og PCR metoderne.

Begge metoder ville blive meget aktuelle hvis kopper skulle komme i udbrud igen. Jeg går ind og kigger på om det overhovedet kan lade sig gøre at kopper kommer igen, nu når den er udryddet. Jeg vil også kigge på hvilke skrækscenarier der er forbundet med dette.

Jeg har i min opgave gået ud fra at en normalside er på 2500 anslag med mellemrum talt med. Min besvarelse af opgaven er på 48.517 anslag, hvilket derfor er lig med 19,4 normalsider."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kopper i Historie A og Biologi A

[1]
Bedømmelser
  • 17-04-2012
    God dybdegående opgave. Dog er der mange grammatiske fejl - ret træls når man læser sådan en lang opgave, men ellers flot opgave.