Noter til Isis C og B

 • STX 3.g
 • Kemi A
 • Ingen givet
 • 40
 • 19493
 • PDF

Noter til Isis C og B

Noterne er fra hele Isis Kemi C bogen fra Systime og en del fra bogen Isis Kemi B fra samme forlag.

I alt 40 siders gennemgang af pensum med masser af illustrationer, forklaringer osv. Noterne er opbygget efter bogens gennemgang af hvert enkelt emne.

Indhold

KEMI C BOG
Grundstoffer s. 9-26:
Salte/ioner s. 27-42:
Kemisk mængdeberegning s. 43-60:
Molekyler/kovalent binding s. 61-75:
Organisk kemi (Carbonforbindelsernes kemi )s. 76-107:
Kemiske blandinger s. 108-119:
Syrer og baser – indledende s. 120-133:
Redoxkemi 134-145:
Kemikalier og sikkerhed s. 146-153:

KEMI B BOG
Kemiske reaktioners hastighed s. 9-23:
Kemisk ligevægt s. 24-41 og s. 69-73:
Syrer og baser s. 42-47 og s. 50-61:
Struktur og egenskaber s. 106-119 og Isis Kemi B s. 192-199 og 202-203:
Organisk kemi s. 138-146 og s. 147-160:
Isometri s. 165-167:
Mad og drikke- kemisk set s. 175-199:
Komplekskemi og spektrofotometri (s. 62-67 og s. 250-253):
Jern og redoxreaktioner:

Uddrag

- Empedokles' (ca. 490-435 f.Kr.) teori: alt stof består af de fire elementer (vand, jord, luft, ild)
- Aristoteles' (384-322 f.Kr.) teori: bearbejdning af Empedokles', filosofisk teori
- Kemiker Antoine Laurent Lavoisiers (1743-1794) moderne teori: stof = grundstof, hvis endnu ikke muligt at nedbryde til andre stoffer (eks. Vand kan vand nedbrydes til hydrogen og oxygen, derfor ikke grundstof)
- Stoffer som ikke er grundstoffer, kemiske forbindelser (eks. vand kemisk forbindelse, består af forskellige grundstoffer)
- 1789: Lavoisiers liste med 33 grundstoffer (mange ikke grundstoffer, lys + varme ikke stoffer)
- Atomteorien = alt stof består af små atomer/små partikler
- Et grundstof indeholder ens atomer
- Kemisk forbindelse = forskellige atomer sammensat
- 1803: engelsk naturvidenskabsmand + lærer John Dalton/atomteoriens fader (1766-1844) første anvendelige atomteori med symboler + beskrev først farveblindhed + ”Daltons lov” for gasblandinger, s. 9
- Før 1865: vand = HO ifølge Dalton
- Efter 1865: vand = H2O
- Ved alm. Temp. binder hydrogen sig sammen to og to (H2), det samme med Oxygen
- Blanding og opvarmning af H-atomer og O-atomer for dem til at reagerer og blive til vanddamp 2H2 + O2 → 2H2O
- Ved kemisk reaktion ændres kemiske bindinger, atomer ændres ikke
- Afstemt reaktionsskema = lige mange atomer på begge sider af reaktionspil og samme ladning
- Forbrænding = reaktion med oxygen
- Koefficienter = tal foran kemisk forbindelse, eks. er 2 ved 2H2O koefficienten
- Naturgas = ca. 90 % methan, forbrændingen af methan er derfor vigtig, naturgas er energi for samfundet
- Reaktanter = venstre side af reaktionspil
- Produkter = højre side af reaktionspil... Køb adgang for at læse mere

Noter til Isis C og B

[64]
Bedømmelser
 • 17-05-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Der er ufatteligt mange noter, hvoraf nogle af dem ikke indgår i pensum. Dette er helt i orden, men det tager noget tid at sortere det væsentlige fra det uvæsentlige. Ellers er dette en fremragende samling af noter til Kemi på både C- og B-niveau.
 • 29-05-2014
  Dette dokument har været som en engel sendt fra himlen. Det er især godt at hver eneste emne o bøgerne er slavisk gået igennem. Den del omkring organisk kemi er klart det bedste stykke. Et dokument uden mangler
 • 15-11-2016
  Rigtig gode noter. De hjalp rigtig meget
 • 02-05-2016
  god opgave, på på på