Noter til organisk kemi (Fra Isis kemibogen)

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • Ingen givet
 • 3
 • 1030
 • PDF

Noter til organisk kemi (Fra Isis kemibogen)

Noter til organisk kemi fra "Isis Kemi B - Noter" af Kim Bruun.

Uddrag

Carbonhydrider: 40-41

Organiske forbindelser er forbindelse der indeholder carbon og hygrogen
Kan indenholder andre grundstoffer

Carbonhydrider: findes i olie og naturgas -samfundets centrale råstof
Ikke rene stoffer, men komplicerede forbindelser
Består af carbon, hydrogen
Farveløse
Uopløselige i vand
Og ved forbrænging omdannes til vand og carbondioxid ( C2H6 + 5 O2 -> 2 CO2 + 6 H2O )
Hvis den kun indeholder enkeltbindinger= alkan

Carbon-atom:
Kan danne elektronparbindlinger med op til 4 andre c-atomer
Disse c-atomer kan ligeledes hver bindes til et antal c-atomer, osv... Køb adgang for at læse mere

Noter til organisk kemi (Fra Isis kemibogen)

[1]
Bedømmelser
 • 10-03-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  mange stavefejl. kan være svært at forstå hvad der står