Repetitionsopgaver fra ISIS Kemi C og B

 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 7
 • 9
 • 836
 • PDF

Repetitionsopgaver fra ISIS Kemi C og B

Opgaven indeholder forskellige opgave fra kemibøgerne Kemi ISIS B og Kemi ISIS C. Det er en repetitions opgaver fra 1.g og 2.g.

Lærers kommentar

Rigtig flot

Elevens kommentar

I første opgave er der fejl, dog er det slettet.

Indhold

Isis C – Opgaver
5.1 - Tegn elektronprikformlen for grundstoffet:
7.2 - Flaskegas indeholder bl.a. propan, C3H8. Opskriv reaktionsskemaet for forbrændingen af propand i atmosfærisk luft:
16.5 – Tegn strukturformlerne for disse forbindelser:
18.3 – Opskriv reaktionsskemaet for den fuldstændige forbrænding af:
24.6 – Hvad er massen af
25.4 – Ammoniak er vigtigt i landbruget (kunstgødning og lude halm med). Produceres ud fra rene grundstoffer.
32.7 – Hvilke ioner dannes, når Mg reagerer med dinitrogen?
34.4 – Navngiv disse ionforbindelser:
39.3 – Opskriv og afstem reaktioner for opløsning af følgende stoffer i vand:
42.5 – Afstem syre-basereaktioner og redegør for hvilket stof, der reagerer som syre og hvilket, som base:
49.3 – Afstem følgende redoxreaktioner og redegør for hvilket grundstof, der er blevet oxideret, og hvilket der er blevet reduceret:
49.6 - Færdiggør følgende redoxreaktioner og afstem dem:
51.4 – Tildel alle atomer oxidationstallet i følgende ioner:
64.7 – Opskriv reaktionsskemaet for dannelsen af alkohol ved reaktion mellem:
Isis B – Opgaver
3.2 – Druemost af chardonay-druer (anvendes til fremstilling af hvidvin) indeholder 180 g glucose pr. liter.
8.3 – Opskriv reaktionsskemaet for oxidationen af ethanol til ethanal med kaliumdichromat i sur væske:
12.1 – Følgende ionforbindelser dekomponerer ved opvarmning. I alle tilfælde dannes der, ud over en eventuel ionforbindelse, kun kendte molekyleforbindelser.
14.1 – Ved 450 C° er ligevægtskonstanten lig med 50 for ligevægten:
33.3 – To opløsninger af saltsyre har en pH på henholdsvis 4,0 og 6,0. Der blandes lige store rumfang heraf i en beholder. Beregn blandings pH:

Repetitionsopgaver fra ISIS Kemi C og B

[1]
Bedømmelser
 • 04-10-2015
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Meget ringe, mange gange kun svaret og ingen uddybelse med hverken tale eller beregninger. Kun god hvis man er interesseret udelukkende i facit.