SRP om Harry Potter og Nazismen i Engelsk og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 26
 • 7982
 • PDF

SRP om Harry Potter og Nazismen i Engelsk og Historie

SRP om Harry Potter som en allegori over 2. Verdenskrig, hvor jeg undersøger den nazistiske tanke om racerenhed (med udgangspunkt i "Mein Kampf"), hvorefter jeg giver en analyse af den syvende bog i serien om Harry Potter, "The Deathly Hallows", som munder ud i en vurdering og diskussion af hvorvidt bogen kan ses som et allegorisk værk. Jeg skrev opgaven i Engelsk A og Historie A.

Elevens kommentar

Det skal siges, at dette er næstsidste eksemplar (altså før jeg læste korrektur på den) men den giver forhåbentlig stadig et billede af, hvorden SRP'en skal/kan opbygges :)

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Den nazistiske raceideologi 6
Analyse af ”Harry Potter and the Deadly Hallows” 9
- Voldemort; den racediskriminerende diktator 9
- Dødsgardisterne; ideologiens tilhængere 15
- Dementorer; hvad et diktatur gør ved mennesker 18
Harry Potter som allegori på 2. Verdenskrig 21
- J. K. Rowling om nazismen som tema i sine bøger 21
- Forskelle og ligheder 22
- Allegori eller ej? 23
Konklusion 25
Kildeliste 26

Uddrag

"Indledning:
Hitlers nazistiske raceideologi og dens realisering igennem Holocaust er i dag en af de mest omtalte historiske begivenheder nogensinde.

Det er et emne, der på én gang skræmmer og fascinerer folk verden over, for hvordan kunne én mands overbevisning indoktrinere et helt folkeslag til folkemord på en bestemt gruppe mennesker? I de seneste 60 år har litteraturen og filmverdenen givet adskillige gengivelser af- og bud på, hvordan størstedelen af den tyske befolkning kunne tage nazismen til sig, og i mere eller mindre frivillig grad deltage i udførelsen af Hitlers antisemitiske raceideologi under 2. verdenskrig.

Nogle gengivet som åbenlyse dokumentarer, andre i mere overført betydning.

En af de forfattere, der i høj grad lader til at have hentet inspiration fra Hitler og det nazistiske menneskesyn, er J. K. Rowling med sin berømte bogserie: ”Harry Potter”. Et af ”Harry Potter”-seriens hovedtemaer er - ud over det godes kamp mod det onde - troldmænds syn på Mugglere.

Læser man ”Harry-Potter”-bøgerne med Hitler og den nazistiske raceideologi in mente, vil man finde slående mange ligheder.

Men spørgsmålet er, om det er tilfældigt, at Voldemort og Hitler har så mange ligheder; både personlighedsmæssigt og ideologisk set? Der kan drages mange paralleller imellem det diktatur og den raceideologi, Voldemort forsøger at gennemtvinge i ”Harry Potter”-serien, og det diktatur og det menneskesyn, som Hitler og hans tilhængere praktiserede under 2. Verdenskrig.

I følgende opgave vil jeg vha. faget historie redegøre for den nazistiske raceideologi ved en gennemgang af relevante kapitler i Hitlers selvbiografi ”Mein Kampf” (MK). Denne del af opgaven vil hovedsagligt redegøre for nazismen som raceideologi, og de andre aspekter af nazismen (økonomi, velfærd mv.) vil opgaven derfor ikke fokusere på.

Dernæst vil jeg analysere bind 7 i ”Harry Potter”-serien: ”Harry Potter and the Deathly Hallows” med særligt fokus på menneskesynet i romanen, ved at kombinere fagene engelsk og historie. Dette bliver gjort ved at inddrage relevante historiske kilder i min analyse.

Jeg vil lejlighedsvis inddrage citater og begivenheder fra nogle af de andre bøger, når det er væsentligt for at understrege en pointe.

Slutteligt vil jeg diskutere, hvorvidt ”Harry Potter and the Deathly Hallows”, kan ses som en allegori på 2. Verdenskrig, ved at kombinere fagene engelsk og historie, og sammendrage mine konklusioner omkring den nazistiske raceideologi med mine konklusioner omkring menneskesynet i ”Harry Potter and the Deathly Hallows”.

Jeg har valgt ikke at lave et selvstændigt kildekritik-afsnit, da jeg har vurderet, at det giver bedre mening i forhold til min opgave at lave kildekritik sideløbende med inddragelsen af den aktuelle kilde."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Harry Potter og Nazismen i Engelsk og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 18-12-2014
  Super god opgave som formår at svare på problemformuleringen
 • 06-12-2013
  Super god opgave især til inspiration. Interessant emnevalg ;) (Y)