SRP om Slaveri i USA Dengang og Nu - Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 25
 • 9755
 • PDF

SRP om Slaveri i USA Dengang og Nu - Engelsk A og Historie A

SRP som undersøger slaveriet i USA som det fandt sted inden uafhængighedskrigen, samt hvordan de sorte blev udnyttet i det amerikanske samfund. Opgaven er skrevet ved brug af fagkombinationen Engelsk A og Historie A.

I denne forbindelse foretages der en redegørelse for tiden op til Uafhængighedskrigen, som bl.a. gennemgår bomuldens indtog og slaveekspansionen med en analyse af synet som datiden havde på slaver, og hvilke forhold slaverne levede med. Her analyseres en tale af James Henry Hammond "The mudsill theory" fra 1858.

Herefter foretages en analyse af bogen "Uncle Tom's Cabin" med henblik på at undersøge slavernes forhold, og slutteligt undersøges grunden til at slaveri blev afskaffet, samt hvilke nutidige eksempler vi har i dag, som kan tilnærmes slaveri.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Slaveriet i USA. 3
Tiden op til uafhængighedskrigen 3
Bomuldens indtog og slaveekspansione 4
Mulighederne for slaverne 7
Synet på slaveriet: 7
The mudsill theory 1858 7
Uncle Tom's Cabin, or life among the lowly 1851 10
Abraham Lincoln, the subject of slavery 1858 15
Sammenligning af de 3 kilder 16
Hvorfor blev slaveriet afskaffet? 17
Borgerkrigen 1861 – 1864 17
Emanicipation proclamation 1863 18
International kritik 18
Økonomiske faktorer. 19
Moralske skrupler 19
Blev slaveriet egentlig afskaffet? 19
Slaveri i dag 20
Kvindehandel 20
Racisme 20
Konklusion 20
Litteraturliste. 22
Bøger 22
Internetadresser 23
Udleverede Kilder 24
Bilag 24
Bilag 1 24

Uddrag

Slaveriet har fundet sted i mange år, siden antikkens Romerige og Grækenland. Men først i 1793 tog slaveriet for alvor fat i USA, idet Eli Whitney opfandt the cotton gin, som medførte en vækst i bomuldsproduktionen, som krævede en større arbejdskraft. Denne arbejdskraft var fundet i negerslaver, og hermed startede den store udvikling.

I denne opgave ser vi på strukturen og udviklingen for slaveriet. Hvorledes slavehandlen blev ophævet i 1808, men slaveriet fortsatte og steg i sydstaterne. Hvorimod Nordstaterne tog afstand fra slaveriet, og denne kile der til sidst kom igennem landet.

Vi vil også se på hvordan synet på den sorte mand ændrede sig, hvilket man kan læse sig frem til i både Harriet Beecher Stowes famøse bog fra 1851, Uncle Tom's Cabin og The Mudsill Theory af James Henry Hammond fra 1858, samt et uddrag fra en tale af Abraham Lincoln, disse tre kilder viser meget forskellige meninger. Jeg har valgt at fokusere på netop disse, idet de viser den helt ekstreme synspunkter og meninger.

Disse vidt forskellige meninger var en del af grunden til Borgerkrigen som startede i 1861 og fortsatte helt indtil 1864. Denne krig, som er en af de værste i Amerikansk historie, blev vundet af Norden, og derefter var slaveriet ophævet. Det kan hermed diskuteres hvorfor slaveriet blev ophævet, var det kun fordi Norden vandt, eller var der andre faktorer der spillede ind? Og hvad med den dag i dag? Hvilke effekter har denne tidsperiode efterladt, hvis den har overhovedet har efterladt nogen?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Slaveri i USA Dengang og Nu - Engelsk A og Historie A

[10]
Bedømmelser
 • 05-01-2015
  Meget fin opgave som kan hjælp andre som har problemer med det emne
 • 15-12-2011
  du skriver virkelig godt, og så det er til at forstå så tak tak tak !
 • 28-08-2015
  ........................
 • 04-03-2015
  Kunne godt bruge en korrekturlæsning, men god inspiration