Fremstilling af ester

Projekt: Fremstilling af ester

Formålet med projektet er at give kendskab og forståelse for brug af organiske synteser indenfor den kemiske industri. Projektet skal planlægges både mht. syntesen(apparatur og kemikalier), gennemgang af forskrift (flowdiagram med forklaringer) og detaljeret tidsplan. Undervejs skal I føre laboratorielogbog. Vi valgte, at producere er en ester der skulle dufte af banan. Vi fandt, ud fra en kritisk informationssøgning på internettet, en syre og alkohol der kunne anvendes til forsøget. Hertil ville vi via. Mængdeberegning finde ud af blandingsforholdende og en evt. Optimeringsmetode derefter, for at få den optimale renhed af esteren.

Elevens kommentar

Materialelisten skal sættes som bilag.

Indhold

Formål: 3
Indledning: 3
Problemanalyse: 3
Problemformulering: 4
Projektafgrænsning: 4
Baggrundstof: 4
Planlægning 5
Esterforbindelser 6
Kogepunktsbestemmelse 6
H-NMR (proton nuclear megnetisk resonans) og IR (infrarød). 7
Materialer 7
Flowdiagram: 8
Beregninger 10
IR & H-NMR resultaterne: 12
Kogepunktsbestemmelse 13
Diskussion 14
Konklusion 14
Billag. 1 15
Billag 2. 16
Billag 3. 17

Uddrag

Vi valgte, at producere er en ester der skulle dufte af banan. Vi fandt, ud fra en kritisk informationssøgning på internettet, en syre og alkohol der kunne anvendes til forsøget. Hertil ville vi via. Mængdeberegning finde ud af blandingsforholdende og en evt. Optimeringsmetode-... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af ester

[1]
Bedømmelser
  • 24-02-2014
    11111111111111111111111111