Fremstilling af Ester - Forsøg med Ethylethanoat

 • STX 2.g
 • Kemi A
 • 10
 • 10
 • 2718
 • PDF

Rapport: Fremstilling af Ester - Forsøg med Ethylethanoat

Forsøget beskriver en fremstilling af ester. I dette tilfælde fremstiller vi esteren ethylethanoat.

Formål
Formålet med øvelsen er at fremstille ester ud fra en carboxylsyre, ethansyre (eddikesyre) og en alkohol (ethanol) med svovlsyre som katalysator. Esteren bliver i så fald ethylethanoat også kaldet ethansyreethylester. Derudover bestræbes der på at opklare, hvorfor en eventuel afvigelse fra de forventede resultater forekommer, mens inddragelser af reaktionsskemaer, beregningsskemaer og ligevægtsudregninger ligeledes forventes at indgå i rapporten.

Indhold

Formål
Teori
Apparaturer og kemikalier
Praktisk udførelse af forsøget
Urenheder
Dannelse af biprodukter
Udvaskning med soda
Udvaskning med vand
Udvaskning med calciumchlorid
Det teoretiske esterudbytte under forudsætning af ligevægt
Afvigelser
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Apparaturer og kemikalier
• Glasapparatur med slib.
• Rundbundet kolbe 250 mL.
• Destillationshoved.
• Termometer.
• Liebigsvaler med køleslanger.
• Bægerglas vil vandbad.
• Magnetomrører med varmeplade.
• Måleglas.
• Skilletragt.
• Erlenmeyermålekolbe
• Vægt.
• Beskyttelsesbriller og handsker.
• Slibklemmer og diverse stativmateriale.
• 96 % ethanol.
• 98 % svovlsyre.
• Iseddike.
• Mættet calciumchloridopløsning (74 g CaCl2*6H2O pr. 100 g vand).
• CaCl2(s).
• Indikatorpapir.

Praktisk udførelse af forsøget
Bægerglasset fyldes ¾ med vand og sættes på en tændt kogeplade. 25 mL (20 g) ethanol og 19 mL (20 g) iseddike fyldes i den rundbundede kolbe; omrøringen startes, og 5 mL koncentreret svovlsyre tilsættes forsigtigt. Kolben anbringes på vandbadet med svaler.

Reaktionsblandingen skal opvarmes med tilbagesvaling i mindst 30 minutter. Efter kogningen ombygges opstillingen til destillation. Destillatet under 100 °C opsamles i en erlenmeyerkolbe; det indeholder nogle urenheder som ethanol, eddikesyre, diethylether, acetaldehyd og måske lidt svovldioxid. Disse urenheder fjernes ved udvaskning i en skilletragt. Først vaskes med ca. 20 mL sodaopløsning, hvilket betyder, at der frigøres carbondioxid.

Efter omrystning og udluftning stilles tragten, så indholdet skiller i to faser; det er den organiske del, der er brugbar for forsøget. Herefter vaskes med vand på tilsvarende måde, og endelig med calciumchloridopløsning, der gør, at ethanol fjernes. Til slut tilsættes et par gram fast calciumchlorid, som fjerner vand. Til slut vejes produktet, som i vores tilfælde blev 16,32 g... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Ester - Forsøg med Ethylethanoat

[5]
Bedømmelser
 • 19-06-2011
  Gav god inspiration til hvordan jeg selv kunne opbygge min egen rapport
 • 05-04-2011
  Den er ok, men ikke rigtig hvad jeg troede. Ellers se den sku flot ud.
 • 16-11-2016
  God opgave. Hjalp rigtig meget
 • 21-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god, lige hvad jeg manglede (y)