Fremstilling af Dufte med Ester - Rapport i Kemi

  • STX 2.g
  • Kemi B
  • 10
  • 8
  • 1570
  • PDF

Fremstilling af Dufte med Ester - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver fremstilling af dufte via estere.

Formål
Formålet med dette forsøg er at frembringe dufte gennem syntese, oprensning og ekstraktion.

Indhold

Formål 2
Teori 2
Udstyr og kemikalier 2
Syntesen 2
Oprensning 3
Ekstraktionbjergthe 3
Eksperiment 4
Syntesen: 4
Oprensning: 4
Ekstration af bjergthe: 4
Rotationsfordamper 5
Behandling af måleresultater 5
Sammenligning af graferne: 6
Grafen fra kompendiet: 6
Prøvens resultat: 6
Beregning af teoretisk udbytte: 7
Mængden af methanol er: 7
Udbytteprocent: 7
Fejlkilder 7
Ved syntesen: 7
Ved ekstraktionen: 8
Ved gaschromatografi: 8
Konklusion 8

Uddrag

Eksperiment

Syntesen:
Først afvejes der 6,9g (0,05 mol) salicylsyre i en vejebåd og sættes ind i et stinkskab. Derefter måles der 30 mL methanol i et 50 ml måleglas. Methanol hældes op i en konisk kolbe med en magnet og omrøringen tændes. Her tilsættes de 6,9g salicylsyre og langsomt tilsættes 3 mL koncentreret svovlsyre fra en 5 mL sprøjte med kanyle.

Svaleren monteres og kølevandet tændes, så vandet kommer ind nede for enden og ud for oven. Imens stoffet bliver varmet op (på ca. 150˚), så det koger. Blandingen skal koge i 1 time (må gerne koge længere tid).
Imellem tid skal ”Ekstraktion af bjergethe” laves!

Efter en times tid løftes kolben ca. 10 cm fra varmepladen og varme og omrøring slukkes. Når reaktionsblandingen er faldet til stuetemperatur, fjernes svaleren.

Ved iblanding af salicylsyre i methanol og langsom tilsætter katalysatoren svovlsyre sker der en kemisk reaktion ved at salicylsyren binder sig med CH3 ionen i methanolen ved en opvarmning på ca. 150 c. Samtidig udskiller salicylsyren en Hydrogen ion, der binder sig med OH ionen i methanolen og bliver særskilt til vand H2O. Vandet fordamper ved opvarmningsprocessen. Ved at Hydrogen ionen udskiller sig fra salicylsyren og samtidig binder sig med CH3 ionen dannes stoffet Salicylsyremethylester.

Resultatet af ovenstående syntese er Salicylsyremethylester i kolben samt fordampet vand, som føres ud svaler og kølerslange.
Der henvises til nedenstående reaktionsskema for den beskrevet kemiske reaktion.

Oprensning:
Under en kraftig omrøring tilsættes der forsigtig ca. 5g Na2CO3 så det ikke bruser over. Når halvdelen af Na2CO3 er tilsat, hældes der 20 mL ionbyttetvand i kolben og tilsættes Na2CO3 til pH på pH papiret viser ca. neutralt (grøn). Derefter tilsættes der 50 mL heptan og blandingen røres godt rundt.

Blandingen hældes så over i en 250 mL skilletragt, hvor der så tilsættes yderligere 50 mL ionbyttetvand. Der bliver nu dannet to faser. Den nederste, som er ... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Dufte med Ester - Rapport i Kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.