SRP om Lydbølger og Fourieranalyse i Fysik A og Matematik A

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Fysik A)
  • 7
  • 33
  • 4109
  • PDF

SRP om Lydbølger og Fourieranalyse i Fysik A og Matematik A

SRP'et beskæftiger sig med Fourieranalyse af lydbølger, og er skrevet i fagene Fysik A og Matematik A. Jeg søgte at undersøge hvorvidt man kan kende forskel på mande - og kvindestemmer igennem mobiltelefon.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 3
Indledning: 3
Redegørelse for de matematiske principper der ligger til grund for analyse af lyd: 4
Sinusfunktion: 4
Harmonisk svingning: 6
Fourier analyse: Ref(1,23) 6
Lyd: 8
Superpositionsprincippet: 9
Forsøg med lyd: 10
Forskrift for tilældig lyd fra generator: 13
Kvindestemme uden mobiltelefon: 16
Mandestemme uden mobiltelefon: 18
Kan mandestemme via mobiltelefon genkendes fra en kvindestemme: 20
Kvindestemme igennem en mobiltelefon 20
Mandestemme igennem en mobiltelefon 22
Diskussion og fejlkilder: 23
Konklusion: 23
Referenceliste: 25
Bøger: 25
Hjemmesider: 25
Bilag: 25

Uddrag

Indledning:
Denne studieretningsopgave er skrevet i fagene matematik og fysik. Dette har jeg valgt at gøre da det er de to fag jeg følte tangerer bedst til hinanden af mine mulige fagkombinationer.

I min opgave har jeg valgt at beskæftige mig indenfor området lyd, sinuskurver og fourieranalyse. Til sidst vil jeg så vidt muligt undersøge om, hvorvidt myten, der siger, at mandestemmers nederste frekvenser under transmission i mobiltelefoner bliver skåret af, så man ikke kan kende forskel på mandestemmer og kvindestemmer, har hold i sig.

Alt dette vil jeg gøre ved at optage mandestemmer igennem en mobiltelefon til computeren og derefter optage direkte ind i computeren.

Når jeg har analyseret de to fourierspektre for disse to optagelser vil jeg vise, hvordan man via fourierspektret kan finde en nogenlunde passende forskrift for den oprindelige tone.

Da de fleste tal i denne opgave stammer fra matematiske programmer med engelsk kommatering, har jeg valgt at bibeholde denne formatering da jeg ikke kan se det skaber nogen grund til forvirring da det er gennemgående. Altså er 27.98dkr fx lig med 27 kroner og 98 øre.

Denne opgave er et resultat af opgaveskriverens egen research og fortolkning af forsøg, den må ikke gøres til genstand for genskabelse eller offentlig skue uden opgaveskrivers accept... Køb adgang for at læse mere

SRP om Lydbølger og Fourieranalyse i Fysik A og Matematik A

[1]
Bedømmelser
  • 04-12-2011
    Løs gennemgang med lidt vægt på Fourieranalyse men tilgængel god gennemgang af sinusfunktioner