SRP om Inertimomenter i Fysik A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Matematik A)
 • 12
 • 38
 • 5523
 • PDF

SRP om Inertimomenter i Fysik A og Matematik A

SRP om Inertimomenter, skrevet i fagene Fysik A og Matematik A.

Dette SRP indeholder en lang teori-del med fysik og inertimomenter udregnet fra integralregning. Derefter er der nogle forsøg der efterviser mine teorier (bl.a. Pohls svingningsapparat, Steiners sætning og vægtstangsprincippet samt undersøgelser med skråplan).

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Teori 4
Massemidtpunkt 4
Kraftmoment 7
Impulsmoment 8
Inertimoment 10
Forskellige legemers inertimomenter 11
Stang (om midte) 11
Stang (om ende) 12
Cirkelskive 12
Cirkelring 13
Kugle 14
Oversigt 15
Steiners sætning 16
Rotationsenergi 17
Forsøg 17
Forsøg 1: Pohls svingningsapparat 18
Forsøg 2: Steiners sætning 24
Forsøg 3: Vægtstang 27
Forsøg 4: Skråplan 29
Konklusion 34
Litteraturliste 35

Uddrag

I denne opgave vil jeg se nærmere på stive legemers dynamik. Med stive legemer forstås der legemer, der har samme form og masse hele tiden. Den indbyrdes afstand massedelene og deres masser er uforandret, hvilket er en forudsætning for opgaven.

For det meste arbejde vi ikke med legemer med en udstrækning i fysik, da man oftest kan nøjes med at tage højde for ét enkelt punkt.

Dette skyldes, at alle massedelene ved translatoriske bevægelser har samme hastighed, og samme retning. Når man skal tale om roterende legemer, bliver man dog nødt til at tage højde for, at legemerne har en udstrækning.

For at beskrive det forhold at et legeme har en udstrækning og en masse indføres i begrebet inertimoment, som jeg vil komme nærmere ind på senere, ligesom jeg også kommer ind på begreber som massemidtpunkt, kraftmoment og impulsmoment.

For at illustrere begreberne vil jeg til sidst udføre og analysere fire forskellige forsøg, der arbejder med roterende eller svingende stive legemer på forskellige måder. Jeg vil også se om den teori jeg har indført undervejs kan bekræftes af forsøgene.

Jeg har skrevet ca. 30 sider, selvom der stod at man maksimalt måtte skrive 20. Dette skyldes at der ind imellem er store tomme områder på nogle af siderne, for ikke at dele tabeller op, eller for at få teksten til at står sammen med de formler de forklarer.

Jeg har også indsat flere billeder og diagrammer, da disse er vigtige for visse forklaringer, men de fylder også meget.

Omkring mine formler er der også meget luft, hvilket jeg har gjort for at gøre det nemmere at overskue. Jeg fik dog også at vide, at en normalside er på 2400 tegn, hvilket giver mig 48.000 tegn, hvilket jeg har holdt mig klart under.

Hvis jeg udregner antal sider ud fra antal tegn, så har jeg skrevet hvad der svarer til ca. 14 normalsider. Jeg har derfor prøvet at finde en mellemvej mellem normalsider og faktiske sider, grundet mine mange udregninger og formler... Køb adgang for at læse mere

SRP om Inertimomenter i Fysik A og Matematik A

[12]
Bedømmelser
 • 22-11-2009
  Utrolig god! Nu da jeg snart selv skal til at skrive SRP-projekt om inertimoment er det godt at have noget at gå ud fra...
 • 10-04-2011
  Brugbart. er god til inspiration, og hvis man mangler en mellemregning eller to.
 • 04-03-2015
  God inspiration. Lidt forvirrende nogle gange
 • 25-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven var en stor hjælp til mit eget SRP.