SRP om Exoplaneter i Fysik A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 40
 • 8403
 • PDF

SRP om Exoplaneter i Fysik A og Matematik A

Studieretningsprojekt (SRP) om exoplaneter, der er skrevet med Fysik A og Matematik A, og opgaven indeholder en beskrivelse af universets opståen, universets alder, Hubbles konstant, rød- og blåforskydning, detektionsmetoder af exoplaneter. Herudover gennemgår jeg bl.a. radialhastighedsmetoden og passegemetoden (transitmetoden). Desuden indeholder SRP'et databehandling af data fra to exoplaneter med hhv. radialhastigedsmetoden og passagemetoden.

Elevens kommentar

Der er notationsfejl i matematikdelen vedr. ellipser.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 5
Universets opståen 6
Afstandsbestemmelse i universet 7
Parallakse 7
Variable stjerner – cepheide 7
Hubbles lov 8
Exoplaneter 8
Astrometri 9
Mikrolinsemetoden 10
Passagemetoden 11
Radialhastighedsmetoden 12
Eksperimentel lydsimulering 13
Ellipsen 13
Ellipsens excentricitet 14
Ellipsens ligning 15
Cirkelligningen 16
Solens ellipsebane 17
To-legemeproblemet 17
Kepler og Newton 18
47 UMa 22
Radialhastighedsmålinger 24
Kepler-7b 26
Konklusion 31
Litteraturliste 31
Bøger 31
Hjemmesider 32
Artikler 33
Bilag 1 33
Bilag 2 33
Bilag 3 33
Bilag 4 33
Bilag 5 33
Bilag 6 33
Bilag 7 33
Bilag 1 34
Bilag 2 35
Bilag 3 36
Bilag 4 37
Bilag 5 38
Bilag 6 39
Bilag 7 40

Uddrag

Indledning
Mennesket har lige så længe vi ved det, været nysgerrigt af natur, og vi har undersøgt fænomener på jorden og i luften. Der har altid været stor interesse for verdensrummet, og mange kendte personer har gennem verdenshistorien sat sit præg på udviklingen af forståelsen for universet. Allerede i år 32.000 f.Kr. blev Månens faser ridset i ben. Man regner med at disse er de ældste astronomiske optegnelser der findes. Senere hen har naturvidenskabsmænd prøvet at forklare universets sammensætning. Først i 1989 har forskerne været så langt fremme i udviklingen, at vi er begyndt at kunne undersøge planeter uden for vores eget solsystem – exoplaneter.
Findes der liv andre steder i universet? Mange biografer verden over, har vist film hvor menneskeheden er blevet angrebet af rumvæsner af forskellige slags. Vi har altid forestillet os at der er ”andre” end os i universet, men det er aldrig videnskabeligt bevist, selvom der er talrige eksempler på personer som påstår at de har set UFO'er og rumvæsner.
Det ligger i menneskets natur at undersøge uforklarlige fænomener. Her har vi i mange år haft religion, som den primære forklaring på universets opståen og jordens rolle i universet. Men vi har udviklet os i en sådan grad, at det nu er muligt at kortlægge universet, og finde planeter som ligner vores egen planet så meget, at der muligvis er liv. Forskerne kan i dag måle længdeforskelle, på det som svarer til et menneskehårs bredde i en afstand af 800.000 km.
I 1989 opdagede forskere en exoplanet, og siden er der fundet flere hundrede exoplaneter. Man har brugt forskellige detektionsmetoder til at opdage exoplaneterne. Disse vil blive beskrevet nærmere i opgaven. Det er sådanne planeter som vi eventuelt vil kunne finde liv på. Hidtil har man ikke fundet planeter som ligner jorden i tilstrækkelig grad, således at der kan være flydende vand, som er vores forudsætning for liv på en planet. Men først i december 2011, offentliggjorde NASA deres fund af planeten Kepler-22b, som til dato er den planet som ligner jorden mest. Dette nye fund gør denne opgave ekstremt relevant. I det følgende vil begrebet exoplanet forklares nærmere, og forskellige metoder for opdagelse af exoplaneter vil blive redegjort. Desuden vil opgaven indeholde en indføring i Keplers og Newtons love, og matematiske egenskaber for ellipser. Sluttelig vil ubearbejdede data fra Kepler-satellitten blive behandlet... Køb adgang for at læse mere

SRP om Exoplaneter i Fysik A og Matematik A

[3]
Bedømmelser
 • 15-12-2017
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Fejl under beregningerne af Kepler-7b's radius som har en effekt på planetens middeldensitet
 • 19-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration - hjalp mig til at skrive min egen
 • 15-01-2015
  Den er fin. Det er en god inspirationskilde.