SOP om Fleggaard i Dansk A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 22
 • 7949
 • PDF

SOP om Fleggaard i Dansk A og Afsætning A

SOP'et omhandler virksomheden Fleggaard, hvor jeg bl.a. undersøger virksomhedens historie - Herefter gennemgår jeg markedet på nuværende tidspunkt, og kigger på omverdenen (uafhængig og afhængig), og derefter analyserer jeg en af deres reklamer - Jeg har skrevet opgaven i fagene Dansk A og Afsætning A

Studienets kommentar

Opgaven har ikke overskrifter, på normalvis, ved at lade den stå med større skrift inden et afsnit. Måden opgaven anviser overskrifter for et afsnit, er ved at farve er ord rødt. Altså hvis overskriften er "afgrænsning" farves dette ord rødt, selvom det står midt i en sætning. Det kan virke uoverskueligt. Indholdsfortegnelsen mangler sideangivelser.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Afgrænsning
Metodeovervejelser
Hovedtekst
Virksomhedsbeskrivelse
Omverdensforhold
Afhængig omverden
Uafhænging omverden:
PEST analyse
Reklame analyse
AIDA modellen
Parametermix
De 4 p'er
Konklusion
Abstract
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1: Omverdensmodellen
Bilag 2: Berettermodellen

Uddrag

Jeg vil i min opgave skrive om Fleggaards grænsebutikker. Butikkerne ligger i Tyskland, men har det danske marked som målgruppe. Butikkerne sælger alkohol, hårde hvidevarer, elektronik m.m. Da Fleggaards forretninger ligger i Tyskland betyder det, at deres varer er billigere end tilsvarende produkter på det danske marked. Jeg synes det er interessant, hvordan en virksomhed kan placere butikker i et land, men have målgruppen i nabolandet. Jeg har valgt emnet, da jeg finder måden Fleggaard har promoveret sig selv meget spændende. De adskiller sig i deres markedsføring på en sjov måde, hvilket vakte stor nysgerrighed hos mig.

Jeg har i min opgave valgt at afgrænse mig til Fleggaards grænsebutikker, og dermed ikke inddrage andre af Fleggaard koncernes forretninger såsom Calle, Fleggaard Leasing og ASWO.

I min opgave har jeg valgt at analyserer den første reklamefilm Fleggaard udsendte fremfor den nyere. Den ældre synes jeg ligger mere op til at blive grundigt analyseret, og blev derfor mit valg trods den er et år ældre.

Der er forskellige punkter i min omverdensforhold jeg har valgt at udelade, da jeg mener det vil være overflødigt og tage for meget plads uden at gavne min srp-opgave. Punkterne jeg har valgt at undlade er: mellemhandler, internationalt miljø samt interesse organisationer. Jeg har i stedet valgt at bruge tid på at gå mere i dybden med de resterende punkter i både den uafhængige- samt den afhængige omverden.

Selvom det vil være indlysende at bruge Geert Hofstedes kultur teorier i min analyse, har jeg valgt ikke at anvende den, og dermed passe på at indholdet i min opgave ikke bliver for bredt.

I mit parametermix, vælger jeg at fremstille Danmark som hjemmemarked og Tyskland som det eksporterende marked, selvom Fleggaard pt. ikke har Tyskland som målgruppe. Jeg vil give et bud på, hvordan Tyskland, kan blive en del af Fleggaards målgruppe, trods de ikke er billigere end Fleggaards tyske konkurrenter.

Empiri er iagttagelser, tekster, udsagn og data som der kan refereres til som alt sammen skal danne grundlag til en argumenteret mening om et emne. Jeg vil i min opgave fokusere på iagttagelser, da mit overordnede spørgsmål til min problemformulering lyder ”Hvordan og med hvilken hensigt provokerer Flegaards reklamer?”. Derfor vil jeg i danskmetode finde standpunkter og argumentere sagligt ud fra de iagttagelser jeg foretager mig i forhold til min udvalgte reklamefilm. Ydermere vil jeg anvende tekster og data til at danne grundlag for min argumentation, da jeg kort fortæller om Fleggaards omsætning (data) samt vil bruge Fleggaards hjemmeside(r)(tekster), til at referere til. Jeg vil stå kritisk overfor Fleggaard.dk, da hjemmesiden sandsynligvis af farvet af ejernes egne holdninger. Derudover, vil jeg komme ind på værdier og etik i form af forskellig kultur imellem Danmark og Tyskland. Alt dette lægger op til, at jeg vil anvende den kvalitative metode. I den kvalitative metode, anvender jeg kun en udvalgt mængde materiale og vil derfor gå i dybden med materialet og i dybden med min problemformulering.

Jeg vil som afsætningsmetode, indsamle materiale om virksomhedens interne og eksterne forhold, som så kan danne belæg for hvad jeg skriver i min opgave. Jeg vil selvstændigt inddrage modeller som kan hjælpe til at forstå og give et mere tydeligt billede af de ting jeg vil bevise. Desuden vil jeg indenfor det samfundsvidenskabelige felt, danne mine konklusioner ud fra nøje udvalgt del. Jeg vil lave omverdensmodellen og tilføje en PEST analyse, for at gå i dybden med den uafhængige omverden og få den så præcist som mulig. Jeg vil stå kritisk overfor reklamen, og diskutere hvorvidt den korrekte målgruppe rammes eller ej, og hvad der kan gøres bedre. Derudover, vil jeg anvende de 4 P'er, og diskutere hvorvidt det er muligt at trænge ind på det tyske marked... Køb adgang for at læse mere

SOP om Fleggaard i Dansk A og Afsætning A

[9]
Bedømmelser
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Opgaven er god. Den kommer rundt om det hele og er let at forstå.
 • 11-12-2012
  Rigitg god opgave.. Hjalp mig meget med min egen opgave
 • 31-03-2014
  Fin og meget dybdegående opgave med god materiale.
 • 05-12-2013
  god inspiration til ens egen opgave