SRP om Enigma og Kryptering under 2. Verdenskrig

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 10
 • 24
 • 5317
 • PDF

SRP om Enigma og Kryptering under 2. Verdenskrig

SRP om Enigma-maskinen som Tyskerne benyttede sig af under 2. Verdenskrig, samt om Kryptering generelt.

Opgaven gennemgår og gør rede for Kryptologi, oprindelsen og de grundlæggende principper, samt kryptosystemers udformning indtil 1945.

Herudover blotlægges teorien for det monoalfabetiske kryptosystem, samt det polyalfabetiske.

Slutteligt vurderes betydningen af Enigma-koden, samt brydningen af denne, og der følger en opsamlende konklusion på opgaven som hele.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Hvad er Kryptologi? 3
Kryptosystemer indtil 1945 3
Monoalfabetiske kryptosystem 4
Polyalfabetiske kryptosystem 6
Measure of Roughness 9
Enigmas opbygning 10
Uordnet stikprøve uden tilbagelægning 17
Atlanterhavet under 2. verdenskrig 18
Brydningen af Enigmaen 20
Betydning af Enigma-kodens brydning 21
Konklusion 23
Kilder 24
Bilag 1 25
Bilag 2 25

Uddrag

Indledning
Kryptering har eksisteret så længe skriftsproget har eksisteret og har været grundlaget for utallige mysterier igennem tiderne. Dette var også tilfældet under 2. verdenskrig, hvor Enigma-koden beskæftigede tusinder af mennesker både hos tyskerne og de allierede. For at kunne forstå omfanget af disse menneskers arbejde, kræver det en redegørelse af kryptologiens historie – deriblandt en introduktion af både det monoalfabetiske og polyalfabetiske kryptosystem samt til Enigmas funktionsmåde. Med kampen om Atlanten i fokus, vil jeg vurdere Enigmas betydning for udfaldet af krigen og især Enigmas betydning for kampen i Atlanterhavet. Til slut vil jeg vurdere hvorvidt udfaldet og længden af 2. verdenskrig, skyldes Enigma-kodens brydning eller andre faktorer.

Hvad er Kryptologi?
Kryptologi er læren om hvordan en meddelelse skrevet i et almindeligt sprog kan omdannes til en tekst, der er uforståelig for uvedkommende, men læsbar for de indviede. Ordet kryptologi stammer fra græsk og består af ”kryptos”, der betyder hemmelig, og ”logi”, der betyder ”læren om”, dvs. ”læren om det hemmelige”. Kryptologi bruges til at sikre kommunikation igennem usikre kanaler imod fjender. Når man krypterer sin information (dvs. at gøre hemmelig), bliver det til kryptografi (dvs. hemmelig skrift). Når man krypterer, gælder det om at skabe en nøgle, der er så svær at beregne som muligt.

Kryptosystemer indtil 1945
Kryptografi har eksisteret lige så længe som skriftsproget har eksisteret. Det har altid været nødvendigt at kunne holde beskeder skjult for fjender. Gennem historien har kryptografi primært været benyttet i... Køb adgang for at læse mere

SRP om Enigma og Kryptering under 2. Verdenskrig

[22]
Bedømmelser
 • 15-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Den her har lige reddet min SRP <3 Virkelig godt kilde materiale.. Jeg har ikke set på resten, men med kilder er det ikke nødvendigt. En kryptoanalytiker/historikers vurdering af kodebrydningens betydning. En historiker der vel og mærke var med i Bletchly Park under 2. verdenskrig
 • 17-12-2010
  God inspiration til opstilling og indhold af opgaven. Afsnittet om polyalfabetisk substitution er dog lidt tyndt
 • 26-04-2013
  fin....................................
 • 18-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  god vejledning til srp