SRP: Slaget om Atlanten og Kryptologi i Matematik og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 10
 • 28
 • 7908
 • PDF

SRP: Slaget om Atlanten og Kryptologi i Matematik og Historie

SRP fra 2009 om Kryptering og 2. verdenskrig, samt betydningen af Kryptologi i Slaget om Atlanten. Fagkombinationen som benyttes er Matematik (A) og historie (A).

Opgaven indeholder en redegørelse over anvendelsen af kryptering ved Slaget om Atlanten og hvilken betydning brydning af krypteringsmaskinen Enigma havde for udfaldet.

Herudover indgår også den matematiske udledning af RSA-kryptering med eksempel, samt eksempler på anvendelse af kryptering i dag.

Lærers kommentar

Gennemført og meget avanceret Studieretningprojekt.

Elevens kommentar

Ikke 12 da der mangler kildekritik nogle få steder og korrekturlæsningen ikke fandt sted.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Slaget om Atlanten 3
Præsentation og kildekritik af materiale til Slaget om Atlanten 3
Forløbet for Slaget om Atlanten. 5
Enigma 8
Tyskernes anvendelse af Enigma 8
Brydning af Enigma 8
Konsekvensen af brydning af Enigma fik for Slaget om Atlanten 9
Var det værd at dekrypterer koderne? 11
Figurer 12
Figur 1 12
Figur 2 13
Figur 3 14
Figur 4 15
Delkonklusion om Slaget om Atlanten 16
Tyskernes strategi 16
De Allieredes teknologi 16
Aflæsning af tyskerne kode 16
Kryptering i dag 17
Præsentation og kildekritik af materiale til Kryptering i dag 17
Kryptering i dag 17
Brydning af nutidens kryptering RSA 18
Nutidens mest anvendte kryptosystem RSA 19
Grundlæggende teori for RSA 19
Eksempel på anvendelse af RSA 21
Figurer 24
Figur 5 24
Figur 6 25
Delkonklusion 25
Konklusion 26
Litteraturliste 27
Bøger 27
Internetmateriale 27
Bilag 28

Uddrag

Hvad har kryptering med vores dagligdag at gøre?

Hvorfor behøver man at kryptere og have datasikkerhed? Er der forskel på nutidens krypteringssystemer og krypterings metoder man brugte i 2. verdenskrig? Og hvilken konsekvens havde bruddet på tyskernes krypterede kode under 2. verdenskrig for krigen og nutidens samfund? Følgende spørgsmål vil igennem projektet blive besvaret.

Mit projekt vil handle om Slaget om Atlanten i 2. verdenskrig, og hvilken konsekvens det havde, at den tyske kode blev brudt.

Desuden vil projektet handle om, hvilken betydning kryptering har i dag, og en af nutidens krypterings metoder vil afprøves. Hvert afsnit begynder med en præsentation og kritik af alle kilder og fremstillingsstof, og slutter med en delkonklusion.

Dette er for at få et overblik over projektets troværdighed, indhold og struktur... Køb adgang for at læse mere

SRP: Slaget om Atlanten og Kryptologi i Matematik og Historie

[16]
Bedømmelser
 • 15-02-2012
  Rigtig god opgave, mangler dog en del i den før jeg ville kalde den SRP materiale.
 • 22-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven er godt opbygget med mange gode aspekter, men dog visse mangler
 • 27-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God til inspiration.
 • 07-03-2013
  Givet af Elev på 3. år
  Super og meget god .................