SRO: Den katolske kirkes påvirkning af det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 12
  • 13
  • 2803
  • PDF

SRO: Den katolske kirkes påvirkning af det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk B

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i fagene engelsk B og samfundsfag A. Opgaven handler om den katolske kirke i det irske samfund og Joseph O'Connors novelle "Mothers Were All the Same".

Problemformuleringen lød:
• Redegør for den katolske kirkes institutionelle rolle i det irske samfund.
• Analyser novellen Joseph O'connors novelle ”Mothers were all the same” med henblik på at undersøge, i hvor høj grad den katolske kirkes værdier er styrende for den enkeltes adfærd.
• Vurder i hvilket omfang den katolske kirke kan fastholde sin position i det senmoderne samfund.

Hvis du gerne vil vide mere om det senmoderne samfund, så kan du med fordel læse vores kompendium om emnet.

Indhold

English Abstract 2
Indledning 3
Redegørelse af den katolske kirkes institutionelle rolle i det irske samfund 4
Analyse af Joseph O'connors novelle ”Mothers Were All the Same” 6
Vurdering af om den katolske kirke kan fastholde sin position i det senmoderne samfund. 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Tro har altid betydet meget for det enkelte individ og samfundet. Samfundsstrukturen og den enkeltes overbevisning var før i tiden ofte styret af religionen. I dag er der kun meget få lande tilbage i Europa, som hovedsagligt bygger samfundets værdier på en trosretning. Gennem tiden er religionen blevet mindre betydningsfuld, og religionen er ligeså stille blevet en separat del af samfundet, - noget man kan vælge fra og til, som man ønsker. Dog findes der stadig lande, hvor troen spiller en stor rolle for samfundet, – et af de lande er Irland. I Irland er det den katolske kirke som institution, der har en stor del af magten. - og samfundets normer og værdier bygger på den katolske tro. Man kan undre sig over rollen, som den katolske kirke spiller for samfundet og den enkelte borger. Opgavens fokus er derfor rettet mod dette.
Først i opgaven vil der være en redegørelse af den katolske kirkes institutionelle rolle i Irland. Hvor Irlands katolske skoler og forholdet mellem kirke og stat vil være beskrevet. Dernæst vil der være en analyse af novellen ”Mothers Were All the Same” af Joseph O'Connor, med henblik på at undersøge, i hvor høj grad den katolske kirkes værdier er styrende for den enkeltes adfærd. Til sidst vil opgaven indeholde en vurdering af, om den katolske kirke vil kunne fastholde sin position i det senmoderne samfund... Køb adgang for at læse mere

SRO: Den katolske kirkes påvirkning af det senmoderne samfund | Samfundsfag A og Engelsk B

[1]
Bedømmelser
  • 03-06-2013
    Super god og hjalp mig virkelig meget! Men har du ikke skrevet en synopsis til den og evt tale papir?