SRO: Feminisme i det senmoderne samfund

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 10
 • 3091
 • PDF

SRO: Feminisme i det senmoderne samfund

SRO i samfundsfag(B) og engelsk(A) omhandlende feminisme i det senmoderne samfund.

Opgaven koncentrerer sig omkring en i samf. redegørende problemstilling omkring hvad identitetsdannelse i det senmoderne samfund indebærer, samt en analyse af et uddrag af "Bridget Jones Diary" i engelsk.

Ud fra disse og to artikler om feminismens "tab" i det senmoderne samfund diskuteres det, hvorvidt feminismen er gået tabt i den måde hvorpå unge kvinder/piger opdrages i dag, og hvordan Bridget Jones er et udtryk for sådan en opdragelse.

Lærers kommentar

Samf.-del lidt kort, men ellers velskrevet opgave og en god analyse og diskussion.

Uddrag

Indledning
Feminisme har været en mærkesag for mange kvinder gennem det seneste århundrede, hvor der har været flere udslag af kvindekampe. Her kan blandt andre nævnes de engelske suffragetter, der kæmpede for deres ret til at stemme, og som fik den i en begrænset udgave i 1918. I Dan-mark fandtes kvindebevægelsen ”Rødstrømperne” i 1970'erne. Rødstrømperne ønskede større lighed mellem mænd og kvinder i samfundet. I Danmark havde kvinderne jo fået stemmeret alle-rede i 1915.
Nu sættes der spørgsmålstegn ved, om Rødstrømpernes kvindekamp var forgæves. Kvindefrigø-relse er ikke let at finde i børnelegetøj som Barbiedukker eller ungdomsidoler som Paris Hilton. Det er dette problem, jeg vil bearbejde i min opgave, hvor jeg vil redegøre for begrebet ”identi-tetsdannelse” med henblik på forklaring af kønsrollerne i det 21. århundrede og ved nykritisk metode analysere udvalgte dele af bogen ”Bridget Jones' Diary” med fokus på en personkarak-teristik af Bridget. Med ovenstående i baghovedet vil jeg dernæst diskutere forventningerne til kvinden i det 21. århundrede med inddragelse af artiklen ”Sex har besejret feminismen” . Til sidst vil jeg sammenfatte en konklusion ud fra mine besvarelser på ovennævnte problemstillinger... Køb adgang for at læse mere

SRO: Feminisme i det senmoderne samfund

[1]
Bedømmelser
 • 02-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Spændene. Hjalp mig virkelig igang med min egen