SRP: Kropskultur i det senmoderne Samfund i Eng A og Samf B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 10
 • 23
 • 7192
 • PDF

SRP: Kropskultur i det senmoderne Samfund i Eng A og Samf B

SRP i Samfundsfag og engelsk. Opgaven omhandler kropskultur, kropsidealer og den øgede refleksivitet som ses at være tilstede i det senmoderne samfund.

Opgaven redegør først for hvordan kropsopfattelsen påvirkes af overgangen til det moderne samfund. I denne forbindelse inddrages bilag 1.

Herefter foretages en sammenligning af forskellige opfattelser af kropskultur, udfra en sproglig analyse af de to artikler "The Beauty Advantage" og "An Epidemic of Obesity".

Slutteligt gennemføres en diskussion af mediernes påvirkning på opfattelsen om den ideelle krop, og derefter opsamler opgaven i sin konklusion, på resultaterne som er blevet præsenteret tidligere.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om emnet. Vi har også kompendier om Giddens, Ziehe og Beck, hvis du gerne vil have specifik hjælp til en af disse senmoderne teoretikere.

Studienets kommentar

Bilag og abstract indgår ikke i opgaven
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Redegørelse for, hvordan overgangen til det senmoderne samfund påvirker kropsopfattelsen under inddragelse af bilag 1.
- Anthony Giddens
- Thomas Ziehe
- David Riesman
- Ulrich Beck
En sammenligning af forskellige opfattelser af kropskultur med udgangspunkt i en sproglig analyse af to selvvalgte artikler om kropskultur i USA.
- Sproglig analyse af ”The Beauty Advantage”, http://www.newsweek.com/2010/07/19/the-beauty-advantage.html
- Sproglig analyse af ”An Epidemic Of Obesity”, http://www.thedailybeast.com/newsweek/1994/07/31/an-epidemic-of-obesity.html
- Sammenligning af forskellige opfattelser af kropskultur
Diskussion af mediernes påvirkning af opfattelsen af hvordan den ideelle krop bør se ud.
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1: "Vi lever i kroppens tid"
Bilag 2: "The Beauty Advantage"
Bilag 3: "An Epidemic Of Obesity"

Uddrag

Indledning
Den følgende opgave omhandler kropskultur og forskellige opfattelser af, hvordan vi i det senmoderne samfund er fokuseret på kroppen og kropsidealer.
Opgaven er inddelt i tre afsnit. Et redegørende, et analyserende og et diskuterende afsnit. Efterfulgt af en endelig konklusion på hele opgaven.
I det redegørende afsnit tages der udgangspunkt i, hvordan overgangen til det senmoderne samfund påvirker kropsopfattelsen under inddragelse af bilag 1. Bilag 1 er en artikel fra 1999 med titlen: ”Vi lever i kroppens tid”. Under første afsnit er også en redegørelse af forskellige sociologers viden og meninger om hovedsageligt individualisering og refleksivitet i forhold til kropsopfattelsen i det senmoderne samfund.
Andet afsnit indbefatter en analyse af sproglige virkemidler i to selvvalgte artikler, bilag 2: ”The Beauty Advantage” og bilag 3:”An Epidemic Of Obesity” om kropskultur i USA samt en sammenligning af teksterne og deres forskellige opfattelser af kropskultur.
Tredje og sidste afsnit er en diskussion af, hvordan medierne påvirker opfattelsen af, hvordan den ideelle krop bør se ud, på baggrund af selvvalgt materiale i form af artikler og tv-medier.

1) Redegørelse for, hvordan overgangen til det senmoderne samfund påvirker kropsopfattelsen under inddragelse af bilag 1.

Overgangen til det senmoderne samfund er karakteriseret af mange forhold, som tilsammen viser, at vi igennem de sidste 100 år er gået fra at have et traditionelt samfund med fællesskabet i centrum til et samfund med individet i centrum, hvor individualisering er stærkt fremtrædende og refleksiviteten øget .
Bilag 1 beskriver hvordan kropsfikseringen synliggør individualiseringen hos det senmoderne menneske. Mette-Line Thorups artikel udtrykker, hvordan individualiseringen kommer til udtryk i jagten på det perfekte.
Samfundsforskerne Anthony Giddens, Thomas Ziehe, David Riesman og Ulrich Beck har opstillet en række tendenser og forhold, som karakteriserer vores senmoderne samfund. Disse... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kropskultur i det senmoderne Samfund i Eng A og Samf B

[4]
Bedømmelser
 • 10-12-2013
  Godt materiale og godt arbejde. En stor hjælp til min SRP :)
 • 10-04-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave med gode synspunkter!
 • 12-11-2011
  rigtig god opgave. god inspiration
 • 30-03-2011
  Helt fin opgave ... !!