DIO, 30'er krisen sammenlignet med finanskrisen

DIO, 30'er krisen sammenlignet med finanskrisen

En beskrivelse og analyse omkring krisen i 30'erne. Derudover er der analyse omkring de økonomiske skoler der opstod i 30'erne.
Sidst en sammenligning mellem krisen i 30'erne og finanskrisen i dag.

Lærers kommentar

God og sammenhængende. Havde den røde tråd gennem hele opgaven og lagde flot op til fremlæggelse.

Elevens kommentar

Fik ingen kritik på den.
Dog ville jeg understrege at finanskrisen og krisen i 30'erne ikke er præcis de samme selv om krisen i 30'erne også udviklede sig til en økonomisk krise.

Indhold

Karakteristik af overordnet emne og valgt dilemma
Indledning og problemstillinger
Uddybning af problemstillinger
Konklusion
Fagene og deres metoder
Litteraturliste

Uddrag

Karakteristik af overordnet emne og valgt dilemma

Vores overordnede tema for DIO i 2010 er Globalisering.
Herunder har vi valgt dilemmaet 'Tabere og vindere af globaliseringen' med udgangspunkt i krisen i 30'erne.

Indledning og problemstillinger
Vi vil redegøre optakten for krisen i 30'erne, Derudover vil vi redegøre for hvilken påvirkning USA's præsidenter, herunder Herbert Hoover og Franklin D. Roosevelt, havde på krisens udvikling i USA.

Vi vil analysere hvilke årsager der lå til grund for at krisen i USA eskalerede til en verdensomspændende krise, som herunder ramte Danmark.
Vi vil derudover analysere hvilken påvirkning de politiske skoler havde på krisen.

Vi vil vurdere om krisen ville have forløber anderledes hvis vi havde haft viden om John Maynard Keynes teori allerede i krisens begyndelse.
Derudover vil vi kort vurdere om viden fra krisen i 30'erne kunne have formindsket finanskrisen.
Til sidst vil vi vurdere om den forøgede globalisering har påvirket finanskrisen i et større omfang end den gjorde på krisen i 30'erne... Køb adgang for at læse mere

DIO, 30'er krisen sammenlignet med finanskrisen

[11]
Bedømmelser
 • 11-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Det var en rigtig god opgave for mig som gav god inspiration. Emnet var ikke det samme som min, men den hjalp rigtig meget alligevel
 • 07-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Jeg fik 10 i min SRP Meget af det skyldtes nok også den hjælp jeg fik af denne opgave.
 • 19-05-2012
  Rigtig god opgave, lige hvad jeg manglede !
 • 08-03-2012
  Kanon god opgave, men savner nu lidt nogle fodnoter.