Trekantshandel - Menneskesyn i 1700-tallet - DHO

Trekantshandel - Menneskesyn i 1700-tallet - DHO

Dette er en DHO, dansk/historieopgave, om trekantshandel, hvor vi bl.a. undersøger menneskesynet og opfattelsen af sorte i 1700-tallet.

Problemformulering
Der ønskes en kort redegørelse for trekantshandelen. Herefter udarbejdes en analyse vedrørende menneskesynet på sorte i 1700-tallet. Til sidst opsættes en diskussion for hvilken indvirkning trekantshandlen havde for England økonomi.

Lærers kommentar

God opgave, dog mangler der en mindre opstramning på diskussionen.
Fremragende analyse og litteraturhenvisninger lige efter bogen.

Elevens kommentar

Diskussionen kan forbedres væsentligt

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 3

Redegørelse af trekantshandelen 3
Startskuddet til undertrykkelse 4

Analyse af menneskesynet på sorte i 1700-tallet 5
Analyse af Minerva, 1792 – et indlæg i debatten om ophævelsen af slavehandelen 5
Haagensens udtalelse 6
Missionshistorikeren Oldendorps udtalelse 7
Montesquieus holdning til slavehandel (1748) 7
Delkonklusion af analysen 8

Diskussion/vurdering af slavehandlens konsekvenser for England økonomi 8
Michael Craton vurdering 9
Eric Williams' vurdering 9
Roger Ansteys vurdering 9
Delkonklusion af diskussionen 10

Samlet konklusion 10

Litteraturliste 11
Bilag 1 12
Bilag 2 13

Uddrag

Indledning
”Negrene er egensindige, svigefulde og løgnagtige”. Den fordomsfyldte anseelse af sorte er et af mange interessante fokuspunkter, som der i perioden 1500-1800 e.kr. var fremtrædende under trekantshandelen.
Mens trekantshandelen og derved slavehandlen stod på, var specielt England et af mange lande som spillede en stor rolle herunder. Fokusset i denne opgave er derfor valgt med henblik på trekantshandelen, at kunne diskutere hvilken påvirkning den Engelske økonomi havde heraf.
Diskussionens grundlag er baseret på materiale i form af regnskabsopgørelser, hvoraf disse opgørelser bliver diskuteret af tre engelske historikere. Dog er materialet til denne diskussion begrænset i forhold til hvor stor en indflydelse trekantshandlen havde på den første engelske industrielle revolution. Derudover vil europæernes generelle syn på sorte blive belyst ved anvendelse af den hermeneutiske metode.

Redegørelse af trekantshandelen
Trekantshandelen er kendetegnet ved en handelsrute som foregik over Atlanten mellem Europa, Afrika og Amerika i perioden 1500-1800 e.Kr .
Skibene blev fra rutens begyndelse i Europa lastet med diverse redskaber, våben, spiritus og andre fornødenheder, som blev fragtet til handelsposterne ved de vestafrikanske havne hovedsageligt området ved den vestafrikanske guldkyst ... Køb adgang for at læse mere

Trekantshandel - Menneskesyn i 1700-tallet - DHO

[4]
Bedømmelser
 • 26-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Kan godt bruges til inspiration.
 • 02-10-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super god og utrolig god til inspiration, dog mangler der lidt.
 • 07-10-2013
  virkelig god og inspirerende opgave
 • 23-07-2013
  Luksus opgave, der var en masse inspiration at hente