Beregning af kondital

Rapport: Beregning af kondital

Rapporten indeholder udregning af to personers kondital udfra deres iltoptag.

Formål: At bestemme to personers kondital på baggrund af iltoptag. Formålet er også at regne Julians omsatte energi, hans udførte arbejde, effekten af hans arbejdet, og nyttevirkningen.

Indholdsfortegnelse:
Formål
Teori
Hypotese
Materialer
Metode
Resultater og databehandling
Fortolkning og diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Beregning af kondital

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.