SRP: Omsorgssvigt og Mishandling i Psykologi og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
 • 7
 • 23
 • 7701
 • PDF

SRP: Omsorgssvigt og Mishandling i Psykologi og Engelsk

SRP'et redegør for begrebet omsorgssvigt og identitetsdannelse, og dernæst analyserer jeg en bog kaldet "Sarah's Story" af Sarah Preston fra 2008, og til sidst forklarer jeg hvilke konsekvenser omsorgssvigt i barndommen kan have for voksenlivet - Opgaven er skrevet med fagkombinationen Engelsk A og Psykologi B.

Lærers kommentar

Min lærer skrev, at jeg ikke redegjorde nok for identitetsdannelse og at jeg skulle gå mere i dybden med analysen.

Studienets kommentar

Der er ingen indholdsfortegnelse i opgaven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
Indledning
Omsorgssvigt
Former for omsorgssvigt
Vanrøgt:
Fysiske overgreb
Psykiske overgreb
Seksuelle overgreb
Forældre og omsorgssvigt
Socialisering og identitetsdannelse
Tilknytning
Sikker tilknytning
Undgående tilknytning
Ambivalent tilknytning
Uorganiseret tilknytning
Social arv, mønsterbrud og resiliens
Sarah's Story
Forfatterportræt
Genre/stilart
Komposition
Fortællerforhold
Tid og miljø
Personer
Sarah Preston:
Bill:
Moderen:
Faderen:
Tema
Egen vurdering
Konsekvenser af omsorgssvigt
Konsekvenser i voksenalderen
De 4 udviklingsstier
Konsekvenser i identitetsdannelsen
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste
Bøger
Internetsider
Forsidebilleder
Bilag
Bilag 1
Adfærdsstien
Den sociale sti
Den kognitive sti
Den emotionelle sti

Uddrag

Indledning:

”De voksne lærer os forskellen på godt og ondt, tror de. Det, de indpoder os, er i virkeligheden noget helt andet: De hævner deres barndom på os.” Det citat er skrevet af Axel Sandemose, der var en dansk-norsk forfatter og meget populær i det 20. århundrede. Hans forfatterskab bestod meget af beskrivelser af menneskets sind og sociologisk analyse af undertrykkelsesmekanismer hos individet, som ikke kunne blive frigjort. Sandemoses inspiration til sine værker var Freuds teorier - også kaldet Freudianismen.

Mit første møde med emnet børnemishandling var, da jeg læste bogen »Mishandlet« af David Bisson og Evangéline de Schonen. Bogen handlede om en lille dreng, der i 9 år blev holdt indespærret og mishandlet af sin mor, indtil han en dag flygtede fra hjemmet. Det var en gribende fortælling, hvor hårene rejste sig i nakken på mig næsten hele vejen igennem fortællingen. Efter at have læst den bog har dette emne grebet mig meget, og jeg har følt trang til at undersøge det nærmere.

I min opgave vil jeg komme ind på de konsekvenser, omsorgssvigt generelt set kan give et barn i voksenlivet, og hvordan det vil påvirke barnet i identitetsdannelsen... Køb adgang for at læse mere

SRP: Omsorgssvigt og Mishandling i Psykologi og Engelsk

[2]
Bedømmelser
 • 08-12-2015
  Givet af SK-elev på 2. år
  jeg var intereseret i omsorgssvigt partin, som jeg synes var let at forstå og gott opdelt :)
 • 11-12-2012
  Rigtig god og dybdegående opgave! Har lige reddet min SRP!!!!!