SRP om omsorgssvigt og mønsterbrud i Psykologi og Engelsk

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • SRP (Psykologi B, Engelsk A)
  • 12
  • 25
  • 7931
  • PDF

SRP om omsorgssvigt og mønsterbrud i Psykologi og Engelsk

Her ser du et godt eksempel på et SRP på STX i Psykologi B og Engelsk A, som er udarbejdet af Studienets redaktion.

Opgaveformulering

Hvilke faktorer påvirker, om et omsorgssvigtet barn bliver mønsterbryder?

• Der ønskes en engelskfaglig analyse af Sapphires Push (1996) med særligt henblik på en personkarakteristik af Precious og hendes udvikling fra omsorgssvigtet barn til mønsterbryder. Herunder skal du komme ind på, hvilke årsager romanen giver til, at Precious udvikler sig til mønsterbryder.
• Ud fra relevant psykologisk viden bedes du redegøre for omsorgssvigt som risikofaktor og i forlængelse heraf undersøge, hvilke resiliensfaktorer som kan bidrage til, at et omsorgssvigtet barn bliver mønsterbryder. Inddrag psykologifaglige pointer fra bilag 1, Resilience and Recovery: Findings from the Kauai Longitudinal Study samt en selvvalgt caseanalyse.
• Diskutér og forhold dig kritisk til, hvorvidt fiktive tekster som Push kan være et redskab, som kan bidrage til at give befolkningen en bedre forståelse for fænomenerne omsorgssvigt og mønsterbrud.

Indhold

Resumé
Indledning
Analyse og fortolkning
- Overblik over Push
- Personkarakteristik af Precious
- Precious' sociale relationer
- Precious' udvikling
- Fortolkning af Push
Redegørelse og analyse
- Hvad er omsorgssvigt?
- Omsorgssvigt som risikofaktor
- Mønsterbrud og resiliensfaktorer
- Kauai-undersøgelsen
- De vigtigste resiliensfaktorer ifølge Kauai-undersøgelsen
- Caseanalyse: Nu mestrer Moni sit liv
Diskussion
- Giver Push et realistisk billede af omsorgssvigt?
- Giver Push et realistisk billede af mønsterbrud?
- Kan fiktive tekster om omsorgssvigt og mønsterbrud være et redskab til bedre forståelse af disse fænomener?
- Omsorgssvigt
- Mønsterbrud
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Omsorgssvigt er en af de mest alvorlige risikofaktorer, som kan gribe forstyrrende ind i et barns psykiske udvikling og have en negativ effekt på barnets chancer for at opnå et godt liv. Nyere psykologisk forskning har dog vist, at det alligevel lykkedes nogle omsorgssvigtede børn at blive mønsterbrydere og opnå succes i livet på trods af svære omstændigheder. Forskningen peger på, at mønsterbryderne især er de børn, som har formået at finde frem til resiliensfaktorer på andre områder i livet, når den nære familie har svigtet.

I dette SRP vil jeg undersøge, hvordan et omsorgssvigtet barn kan trodse omstændighederne og ende som mønsterbryder. Først ser jeg på en fiktiv skildring af mønsterbrud i USA i romanen Push af Sapphire, som kan give et indblik i, hvordan omsorgssvigt og mønsterbrud bliver skildret i fiktive værker. Dernæst vil jeg dykke ned i den psykologiske forskning og undersøge, hvilke resiliensfaktorer som spiller den mest centrale rolle ift. at sandsynliggøre mønsterbrud i virkelighedens verden. Til slut vil jeg på baggrund af mine undersøgelser diskutere, hvorvidt et fiktivt værk som Push kan være med til at skabe øget forståelse for fænomenerne omsorgssvigt og mønsterbrud, eller om de omvendt kan give et misvisende billede på nogle punkter... Køb adgang for at læse mere

SRP om omsorgssvigt og mønsterbrud i Psykologi og Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.