SRP: At Blive Voksen og Tilknytning i Psykologi og Engelsk

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
  • 10
  • 26
  • 8658
  • PDF

SRP: At Blive Voksen og Tilknytning i Psykologi og Engelsk

SRP'et er skrevet i fagene Engelsk A og psykologi B, og I denne opgave undersøges det hvordan tilknytning kan påvirke den videre udvikling af den enkelte gennem en strukturalistisk, psykoanalytisk og feministisk læsning af Darren Aronofskys film "Black Swan" fra 2010 og en case-analyse.

Opgaven inddrager psykologiske teorier om tilknytning og tilknytningsforstyrrelser af teoretikerne John Bowlby, Else Christensen, Niels Peter Rygaard og til dels EH Erikson.

Endelig er forholdet mellem hovedpersonen og hendes mor i filmen diskuteret og vurderet hvorvidt dette er i overensstemmelse med virkeligheden og de relevante psykologiske teorier.

Det konkluderes, at psykologiske teorier kan bruges til at afklare det forstyrrede mor-datter forhold i filmen, men også at det i mange tilfælde måske ikke er optimalt at benytte videnskabelige teorier på fiktive karakterer.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract
1.Indledning 3
2. Den psykologiske tilknytningsudvikling 4
2.1 En sikker base 4
2.2 Udviklingsstadier og tilknytningsforstyrrelser 5
2.3 Omsorgssvigt 6
2.3.1 Passivt fysisk 6
2.3.2 Passivt psykisk 7
2.4 Mønsterbrydere 7
3. Case: ikke alene, men ensom 8
4. Darren Aronofsky: Black Swan 11
4.1 Karaktererne og deres indbyrdes forhold 11
4.2 Eventyretstrukturen og temaet 17
4.2 Filmens fremstilling af kønsroller 19
5. Diskussion og vurdering af Black Swan i forhold til tilknytningsteorier 20
6. Konklusion 22
7. Litteraturliste 23
3. Bilag 1 24

Uddrag

1. Indledning:
At blive voksen har til alle tider været et gennemgående tema i litteraturen, men når vi snakker udvikling af det enkelte individ kan vi ikke komme uden om grundlaget for denne, nemlig tilknytningsteorien. En af de genrer der oftest har individets overgang fra barn til voksen som hovedtema, er eventyret, men det er et tidløst tema og vil altid have en aktualitet i samtiden.

Denne opgave vil, gennem en analyse af casen Ikke alene, men ensom, forsøge at klarlægge hvordan tilknytning kan mislykkes eller fejle i den ekstreme grad, her i form af omsorgssvigt. Herefter vil der blive gjort en grundig analyse af den amerikanske psykologiske thriller Black Swan, instrueret af Darren Aronofsky fra 2010.

Dette vil ske med udgangspunkt i en strukturalistisk, psykoanalytisk og feministisk læsning af filmen, med særligt henblik på den strukturalistiske analysemetode, da hele filmen er bygget op af kontraster og ikke mindst fordi at selve strukturen findes interessant idet den er meget lig det originale eventyrs struktur.

Der vil kun kort analyseres på filmens fremstilling af kønsroller, da det er et relevant tema i filmen, men ikke har større relevans for den samlede opgave og diskussionen. I diskussionen vil der søges at klarlægge hvorvidt hovedpersonen og hendes mors forhold stemmer overens med virkeligheden.

Jeg vil her tage udgangspunkt i de psykologiske teorier brugt i det redegørende afsnit.
For umiddelbar forståelse af den psykologiske del af analysen og dennes udgangspunkt, er det dog først nødvendigt med en grundlæggende redegørelse for hhv. tilknytningsteorien udarbejdet af John Bowlby, samt tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt med udgangspunkt i Else Christensens, Niels Peter Rygaard og til dels Eriksons teorier, for til sidst kort at berøre begrebet mønsterbrydning... Køb adgang for at læse mere

SRP: At Blive Voksen og Tilknytning i Psykologi og Engelsk

[1]
Bedømmelser
  • 07-06-2017
    god som inspiration'