SRP om The Weight of Elephants og omsorgssvigt

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Psykologi B)
  • 10
  • 19
  • 6830
  • PDF

SRP om The Weight of Elephants og omsorgssvigt

Her kan du finde inspiration til en analyse af filmen The Weight of Elephants instrueret af Daniel Borgman fra 2013. Opgaven er et SRP om emnet omsorgssvigt, skrevet i fagene Engelsk A og Psykologi B.

Opgaven indledes med en redegørelse for teori om omsorgssvigt, som danner baggrund for analysen af filmen.

Dernæst sammenlignes med to cases ''Mercy Mercy - Adoptionens Pris'' og ''Lotus og den fulde sandhed''.

Opgaveformulering

Redegør for relevant psykologisk teori omkring udviklingspsykologi og omsorgssvigt.

Med baggrund i redegørelsen ønskes en analyse af filmen The Weight of Elephants instrueret af Daniel Borgman fra 2013 med særligt henblik på personkarakteristik, miljø og hvilken betydning Adrians opvækst får for hans udvikling.

Sammenlign med aktuelle cases omkring omsorgssvigt, og vurder hvordan filmens skildring af omsorgssvigt og konsekvenserne heraf svarer til psykologisk teori og empiri.

Indhold

1. Indledning: 4
2. Redegørelse: .4
2.1, Omsorgssvigt og former: 4
2.2, Reaktion på omsorgssvigt: . 4
2.3, Risiko og resiliens: 7
3. Analyse: 8
3.1, Kort redegørelse af filmen: 8
3.2, Personkarakteristik af Adrian: 8
3.3, Adrians utryghed og behagelyst: 9
3.4, Fantasi og byrde: 10
3.5, Adrian og rory: 10
3.6, Adrians hellepunkter: 12
3.7, Opvækstens betydning: 13
4. Diskussion/vurdering: 14
4.1, Utryghed som følge: 14
4.2, Mercy mercy – adoptionens pris: 14
4.3, Lotus og den fulde sandhed: 15
4.4, The Weight of Elephants skildring af omsorgssvigt og konsekvenserne heraf: 16
5. Konklusion: 17
6. Litteraturliste 19

Uddrag

Indledning: Emnet omsorgssvigt er valgt i denne opgave, da det er et meget udbredt problem. Det er noget, der fylder meget hos et barn. Derfor er der valgt at gå i dybden med filmen The Weight of Elephants og andre aktuelle cases, der kan sammenlignes med filmen. Omsorgssvigt er en bred størrelse. Det kan være svært at vide, hvad man stiller op med omsorgssvigt. For hvornår er der egentlig tale om dette? Hvornår skal man bryde ind og hjælpe? Og er en hård opdragelse ikke bare en hjælp til barnet i dets videre udvikling? Der kan stilles mange spørgsmål til emnet. I al fald ser det ud til, at kernen til en sund udvikling for et barn bygger på tryghed, nærvær, ros og omsorgspersoner der er tilstedeværende. Omsorgssvigt kan have fatale følger for barnet, der oplever det.

Der er fire former for omsorgssvigt. Der er vanrøgt, fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Derfor behøver det ikke at betyde, at et barn bliver forladt af sine forældre, ligesom det ses i filmen The Weight of Elephants af Daniel Joseph Borgmann. Omsorgssvigtets følger kan være lav selvværd, barnet kan få en angst for at miste, det vil have svært ved at håndtere store følelser såsom vrede, glæde, tristhed. Det kan føre til alkoholmisbrug for at dulme sine tanker og smerter. Alt efter hvilken person man er, og hvilke omgivelser man har, vil man håndtere ens oplevelser forskelligt. Et barn vil have god mulighed for at komme ud af mønsteret og blive en mønsterbryder, hvis det for eksempel klarer sig godt i skolen, har et godt og roligt temperament og har nogle trygge omsorgspersoner. Derimod vil et barn have rigtig svært ved at blive mønsterbryder, hvis det klarer sig dårligt i skolen, har utrygge relationer og omsorgspersoner, og hvis det har et dårligt og utilregneligt temperament.

Denne opgave gennemgår problematikkerne i forhold til omsorgssvigt, og det vil også blive påvist, at utrygheden i ens barndom har en del at sige, når man snakker om den videre udvikling. I forhold til gennemgangen af opgaven er der blevet brugt Blooms taksonomi. Her fokuseres der på redegørelse, analyse og en sammenligning.

---

Analyse

3.1, kort redegørelse af filmen: Filmen The weight of Elephants instrueret af Daniel Joseph Borgman i 2013 handler om en dreng, der hedder Adrian. Adrian bor sammen med sin bedstemor og onklen Rory. Adrian blev forladt af sin mor i en tidlig alder, og allerede der ved man, at han altså har oplevet omsorgssvigt. Det omsorgssvigt, han oplever, er den psykiske omsorgssvigt. Adrian går i skole, og den eneste ven, han har der, hedder Clinton. De bliver begge to mobbet i høj grad. Clinton er overvægtig, og det kan godt være skyld i, at han bliver mobbet. Adrians fortid med omsorgssvigt har gjort ham meget usikker på sig selv, og dette kan også være skyld i, at han bliver mobbet. Generelt er de to drenge i farezonen for mobning, og de er hinandens venner. Den eneste omsorgsperson, Adrian har, er hans onkel Rory og bedstemoren. Onkel Rory er psykisk ustabil, og ved bedstemoren er der aldrig særlig meget hjælp at hente. Der flytter nogle nabopiger ind ved siden af Adrian, og dem begynder han at snakke med. Pigernes mor er dødssyg, og de klarer stort... Køb adgang for at læse mere

SRP om The Weight of Elephants og omsorgssvigt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om The Weight of Elephants og omsorgssvigt.