Fremstilling af acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

 • STX 2.g
 • Kemi B
 • 12
 • 16
 • 2570
 • PDF

Fremstilling af acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

Rapporten beskriver nogle forsøg med acetylsalicylsyre. Først foretager vi en syntese for at fremstille acetylsalicylsyre. Herefter omkrystalliseres produktet og vi udfører forskellige målinger af produktets renhed. Her undersøger vi bl.a. smeltepunkt og absorbans.

Formål:
I dette forsøg vil vi fremstille acetylsalicylsyre i vores laboratorium og undersøge om det omkrystalliserede produkt eller råproduktet stadig indeholder salicylsyre.

Lærers kommentar

Meget flot rapport!

Indhold

Formål
Teori
Materialer
R og S sætninger
Forsøgsopstilling
Resultater
Resultatbehandling
1) Vis ved beregning at salicylsyren er den begrænsende faktor.
2) Overskydende ethansyreanhydrid hydrolyseres ved tilsætning af vand. Anfør reaktionsskemaet for hydrolysen.
3) Hvad er formålet med omkrystalliseringen?
4) Gør rede for, at salicylsyre er mere opløselig end acetylsalicylsyre i blandingen af ethanol og vand. Vurder, hvilken indflydelse det har på omkrystalliseringen.
5) Beregn det teoretiske udbytte og udbytteprocenten ved syntesen. Kommenter udbyttets størrelse og diskuter, hvilke proceduretrin, der kan give anledning til et reduceret udbytte.
6) Phenoler danner et blåviolet kompleks med jern(III)ioner. Hvad viser jern(III)nitrat-testen om råproduktet, det omkrystalliserede produkt og effekten af omkrystalliseringen?
Fejlkilder
Konklusion
Kilder

Uddrag

Fremgangsmåde:

Syntese:
Vi fylder en glasskål halvt op med varmt vand fra vandkogeren og anbringer den på en varmeplade. Vi regulerer temperaturen, så vandet ender med en temperatur på ca. 60°C.

Imens vandbadet indstilles blander vi 10g salicylsyre med 15ml ethansyreanhydrid fra et tørt måleglas til en tør konisk kolbe. Herefter tilsætter vi 5 dråber af vores koncentrerede svovlsyre og en magnet. Vi sætter nu den koniske kolbe fast i vores stativ og sænker den ned i varmebadet, så hele opløsningen er omringet af det varme vand og magneten kan røre rundt. Vi lader vores kolbe stå i vandbadet i 15 minutter.

Efter de 15 minutter fjernes den koniske kolbe fra varmebadet og sænkes ned i et isbad, hvor væsken begynder at danne krystaller. Vi tilsætter 100ml demineraliseret vand til opløsningen og rører lidt rundt, mens opløsningen stadig afkøles i isbadet. Vi sugfiltrerer nu vores opløsning og fjerner lidt af produktet med en spatel, til vores råprodukt, hvilket sættes i varmeskab til renhedstesten.

Omkrystallisering:
Vi hælder 80ml vand i et 250ml bægerglas og sætter det i fryseren for 5 minutter. I de 5 minutter, opløser vi vores råprodukt i 30ml ethanol og sætter det til omrøring på varmepladen.

Vi hælder nu den varme opløsning ned i det kolde vand fra fryseren og sætter det hele i fryseren igen i 8 minutter. Vi sugfiltrerer nu igen og skyller krystallerne med vand, for at fjerne så mange urenheder som muligt. Vi vejer nu et urglas, noterer vægten og overfører derefter vores nydannede acetylsalicylsyre til urglasset. Produktet sættes i varmeskab, hvorefter det vejes igen og vægten noteres.

Renhedstest:
Produktets smeltepunkt bestemmes og noteres.
Vi tager tre reagensglas og tilsætter salicylsyre, råprodukt og omkrytalliseret produkt i hvert sit glas. vi tilsætter 5ml vand og jern(III)nitrat, hvorefter vi sætter prop på glassene og ryster dem. Vi kigger så på farven for hver opløsning og noterer den.

Vi lavede også fem fortyndinger, hvis absorbans vi målte, for at fremstille en standardkurve. Vi analyserede derefter absorbansen i vores råprodukt og omkrystalliseret produkt.
Til sidst afskaffer vi opløsningerne i det organiske affald... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af acetylsalicylsyre - Rapport i Kemi

[10]
Bedømmelser
 • 25-06-2013
  Virkelig god rapport både med udregninger, teori og alt man vil kunne ønske til inspiration! :)
 • 13-01-2014
  God inspiration, men ikke nok til at skrive ud fra eller noget.
 • 03-05-2017
  jpwejdpiejdpiwejdpojwedjopewdjpowejdpowejdpowejdopjwepodj
 • 02-02-2017
  fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff