Statistik og sandsynlighedsregning

Her kan du finde relevante kommandoer inden for emnet Statistik og sandsynlighedsregning:

Her får du et uddrag af siden Hypotesetest:

Goodness of fit-test benyttes til at undersøge, om en række observerede værdier stemmer overens med de forventede værdier.

Testet tager udgangspunkt i en nulhypotese og en alternativ hypotese. Hvis vi vil teste, om en terning er "ærlig", så opstiller vi hypoteserne:

  • H0: Terningen er "ærlig" (Den observerede stikprøve stammer fra den forventede fordeling).
  • H1: Terningen er ikke "ærlig". (Den observerede stikprøve stammer ikke fra den forventede fordeling).

Det er nulhypotesen, vi tester.

For at lave et χ2-test skal du vælge "Test" i WordMat-menuen. Herefter skal du vælge "Goodness of fit". Du får nu åbnet et Excel-ark:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind