Binomialfordeling

Bestem sandsynlighed

Hvis X er en binomialfordelt stokastisk variabel med antalsparameter n og sandsynlighedsparameter p, dvs. X~b(n,p), så kan du bestemme sandsynligheder med WordMat-skabelonen "Binomialfordeling".

Du finder skabelonen i WordMat-menuen under "Fordelinger" → "Binomialfordeling".

Herover kan du se, hvordan skabelonen ser ud, når den åbner.

Husk at opdatere værdien af n og p.

Herunder kan du se et eksempel. Vi lader X~b(10;0,4) og bestemmer P(= 5):

Vi aflæser, at P(= 5) = 20,07%.

Bestem konfidensinterval for andel (p)

Som det første skal du åbne WordMat-skabelonen "Binomialfordeling", ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind