Normalfordeling

Bestem sandsynlighed

Hvis X er en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi μ og spredning σ, dvs. X~N(μ,σ), så kan du bestemme sandsynligheder med WordMat-skabelonen "Normalfordeling".

Du finder skabelonen i WordMat-menuen under "Fordelinger" → "Normalfordeling".

Herover kan du se, hvordan skabelonen ser ud, når den åbner.

Husk at opdatere middelværdien og spredningen.

  • Bestem sandsynligheden for, at X antager en værdi mindre end b, ved at skrive b under Xmaks.
  • Bestem sandsynligheden for, at X antager en værdi mellem a og b, ved at skrive a under Xmin og b under Xmaks.
  • Bestem sandsynligheden for, at X antager en værdi større end a, ved at skrive a under Xmin.

Herunder kan du se et eksempel. Vi lader X~N(5,1) og bestemmer P(≤ 4):

Vi aflæser, at P(≤ 4) = 16%.

Hvis du vil have grafen med i din besvarelse, så er det en god idé at justere grafvinduet, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind